„Jedná se o na sebe navazující třípodlažní dobové měšťanské domy s byty v poschodích a s nebytovými prostory v přízemí. Všechny jsou v majetku města, nacházejí se v městské památkové zóně a navíc patří mezi nemovité kulturní památky,“ uvedl místostarosta Dvora Králové Jan Helbich.

V historickém domě čp. 2 na náměstí ve Dvoře Králové nad Labem probíhají přípravné práce před chystanou rekonstrukcí střechy.
Dvůr Králové chystá opravu střechy historického domu na náměstí

Na domě čp. 57 dojde k opravě jeho západní fasády včetně jejího odizolování a zateplení, na domě čp. 58 se bude jednat o zateplení jižní fasády včetně opravy oken a v případě domu čp. 59 to bude odizolování a oprava východní fasády bez zateplení.

Stavební práce potrvají do konce letošního července a provede je královédvorská firma J. Pišta a spol., společnost s r. o., která byla vybrána na základě vypsané veřejné zakázky.

Šimpanz v uzavřeném Safari Parku Dvůr Králové nad Labem už vyhlíží návštěvníky. Brány zoo se znovu otevřou v pondělí.
Zoo otevře v pondělí. Dovnitř pouze s rouškou, občerstvení z automatu