S výstavbou operačních sálů se počítá v přístavbě prvního patra laboratoří, která se otevřela v roce 2017.

Královéhradecký kraj dokončil před více než třemi lety výstavbu nového pavilonu laboratoří v areálu dvorské nemocnice za více než 32,5 milionu korun. Právě v tomto objektu se počítá s nástavbou patra, kde by měly vzniknout nové operační sály.

Původní plán byl nákladný

„Kraj s dvorskou nemocnicí samozřejmě stále počítá v rámci operativních zákroků menšího charakteru. Doposud navrhovanou dostavbu dvou sálů nad pavilonem laboratoří, kdy se náklady pohybovaly přes 80 milionů korun, považuji za finančně náročnou. Proto jsme se rozhodli projektovou dokumentaci zrevidovat a upravit,“ řekl náměstek Aleš Cabicar odpovědný za oblast zdravotnictví.

„Toto rozhodnutí rady kraje je rozhodnutím o existenci nemocnice. Problém nevyhovujících sálů řešíme již od roku 2009. Pokud by k výstavbě nových sálů nedošlo, existence celé nemocnice by byla limitovaná horizontem několika let“, dodal ke zprávě z krajského úřadu ředitel Městské nemocnice Dvůr Králové nad Labem Miroslav Vávra.

Práce podražila

V současné době má kraj k dispozici stavební povolení a prováděcí projekt. „Od doby vypracování první projektové dokumentace došlo k navýšení ceny projekčních prací. Hledali jsme cestu minimálních nákladů a optimální výstavby, proto posilujeme krajský rozpočet o 300 tisíc korun na přípravu upravené projektové dokumentace,“ okomentoval radní pro investice Václav Řehoř.

Městská nemocnice Dvůr Králové nad Labem je poskytovatelem akutní lůžkové péče v oboru interním, chirurgickém a urologickém, dále následné péče a provozovatelem odborných ambulancí a oddělení komplementu. Nemocnice disponuje 164 lůžky a od roku 1997 je akciovou společností, od roku 2009 spadá pod Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje.