„A to si představte, že holky mají obličej docela malý. Tak co pak mají říkat samotní lékaři. Na jednu stranu jsem ráda, že tu respirátory máme, ale na druhou stranu je jejich nošení někdy velmi tristní,“ doplňuje medičku hlavní sestra královédvorského nemocničního zařízení, kde ve skladu leží několik beden s čínskými nápisy a heslem odkazujícím na to, že až skončí pandemie, česko-čínské vztahy zůstanou nepřerušeny.

Právě tento nápis je pro náměstka hejtmana Aleše Cabicara, který je v kraji zodpovědný za zdravotnictví, nepřijatelný: „Když jsem poprvé ve skladu tyto nápisy viděl, tak jsem si vzpomněl na dobu, kdy se hlásalo něco podobného. Se Sovětským svazem na věčné časy a nikdy jinak. Nám bylo 10 roků, hráli jsme fotbal a koukali na takový nápis. Hesla či spíše politické proklamace tohoto typu opravdu na takové zásilky nepatří. Navíc jsme pomůcky nedostali darem, ale za prostředky státu. Když jsme před touto krizí schvalovali peníze na pomoc Číně, tak jsem řekl, a trvám si na tom, že i přes své výhrady k její politice dar, který byl spíše v jejích měřítkách symbolický, poskytneme. Jedná se přece o lidi, kteří v té chvíli zdravotně strádali."

Podle náměstka čínská pomoc měla od začátku své mouchy v kvalitě dodávaného vybavení, které se nemohlo vyrovnat českým výrobcům. Ti však nebyli na nastávající pandemii připraveni a moc jim nepomohlo ani státem řízené nakupování.

Ilustrační foto
Maturanti se bojí. Nemoci i zvláštních podmínek

Tato slova potvrzuje i hlavní královédvorská sestra: „Samozřejmě, že jsme rádi za to, že dodávky došly, ale ne vše bylo v pořádku. Kromě malých respirátorů došly i malé ústenky, které nebyly stavěny na naše evropské obličeje. Hlavním problémem byla část u nosu, kde se zdravotníkům zamlžovaly brýle.“ Podle ní měli s čínskými rouškami problém i pacienti: „Někteří říkali, že se obávají, že nejsou hygienické, a když si je vezmou, tak do pár hodin zemřou.“

Problematická byla i dodávka ochranných štítů. „Naštěstí se už podařilo sehnat kvalitnější české výrobky, které pro nás ve velkém tisknou jak studenti, tak i mnohé firmy. U čínských byl problém nejenom se zamlžováním, ale i se samotným krytem, který bych díky jeho neprůhlednosti přirovnal k voskovému papíru,“ dodal náměstek. Podle něj v tomto čase, kdy je v krajských zdravotnických skladech více než 80% krabic popsáno čínskými nápisy, zaspal hlavně stát: „V té první euforické vlně, kdy nikde nic nebylo, stát zcela podcenil situaci a místo toho, aby preferoval české firmy, vrhl se do náruče Číně. Teď už se situace zlepšila a postupně se zapojují i čeští výrobci. Stát by dle mého soudu měl jednoznačně pro budoucnost učinit závěr, že výroba některého spotřebního zdravotního materiálu má být ponechána českým firmám. Ale je mi jasné, že množstevní požadavek, který expozičně vyvstal ve velmi krátkém čase jako dopad vznikající epidemie, nebyly firmy a český průmysl schopné absorbovat."

Ilustrační foto
Zoo žádají vládu o změnu termínu otevření areálů

Malé velké hlavolamy

Problémy s malými respirátory a ústenkami zaznamenali i v trutnovské nemocnici. „Ano, problémy tu byly. Ale bylo to dáno i tím, že například u respirátorů nebyl tak velký nápor. Třeba v loňském roce jsme je využili maximálně v sedmi případech. A když jsme jich ve skladu měli dvacet, bylo to dost na celý rok. Na přelomu února jsme jich měli 70, ale teď jich potřebujeme stovky denně,“ říká ředitel trutnovské nemocnice Miroslav Procházka a do ruky bere jeden z čínských respirátorů. „Tak a teď tu zkuste najít gumičku. Nad tím jsme spekulovali dlouho a nakonec jsme si mysleli, že ji vůbec nemá. Ale ona tam je, jen se z čínského návodu, který jsme si také nechávali překládat, nedala najít. Respirátor musíte prakticky roztrhnout a ona na vás vykoukne,“ říká Miroslav Procházka a dodává, že když po několikaminutovém hlavolamu lékaři gumičku našli, zjistili, že je příliš krátká a při normálním způsobu nasazování se trhá.

Malý velký problém pak na zaměstnance čekal, když přišly i ochranné čínské obleky. Do nich se totiž nenasoukal každý: „Největší velikost byla 175 centimetrů. A to opravdu není oblek pro každého. Dostalo se do něj jen několik sestřiček. Ale i tato situace se naštěstí vyřešila a již máme i dodávky od českých výrobců. Od nich zezačátku dodávky vázly, kdy jsme první kusy dostali až minulý týden,“ dodává ředitel s tím, že všechna čínská pomoc byla lepší, než nic. „Ano, čínská pomoc má svá úskalí, ale je to opravdu lepší, než kdyby nebyla žádná pomoc. Navíc Čína byla jediná, která se s námi o tyto prostředky podělila. Teď se však naštěstí celá záležitost kolem nakupování stabilizovala.“

Díky moderním technologiím mohou lidé spatřit Braunův Betlém tak, jak jej viděl nejenom samotný Matyáš Bernard Braun, když jej tvořil, ale i hrabě Špork. Ten na něj vozil hosty kočárem.
Braunův Betlém ožívá v digitálním světě. Ten mu navrátil i barvy