„Důvodem zdražení je především nárůst nákladových položek energie, nárůst cen u externích dodavatelů a také vysoké náklady spojené s opravou poruch na síti. Do kalkulace se promítly i náklady spojené s čištěním odpadních vod,“ uvedla mluvčí královédvorské radnice Miroslava Kameníková. „Důvodem zdražení není koupě ČOV, jak je tento krok některými prezentován, ale především nárůst nákladových položek energie, nárůst cen u externích dodavatelů a také vysoké náklady spojené s opravou poruch na síti,“ upozornil starosta města Jan Jarolím.

Od 1. května 2020 by mělo dojít ke snížení sazby DPH u vodného a stočného z 15 na 10 procent a cena za kubík odebrané a vypuštěné vody by tak pro občany měla činit 87,34 Kč včetně DPH.

Průměrná cena vodného a stočného v České republice letos byla 88,35 Kč. Naposledy se vodné a stočné ve Dvoře Králové nad Labem zvyšovalo právě od ledna 2019 na stávajících 83,83 Kč včetně DPH.

Lidé v Trutnově zaplatí od roku 2020 za svoz komunálního odpadu 540 korun ročně.
Trutnov zvýší po dvanácti letech cenu za svoz odpadů, mění čtyři vyhlášky