Bude to znamenat, že region získá nová lůžka, tolik potřebná v současné době. V první fázi, od pondělí, jich bude 64. Celkově jich bude 163 ve třech patrech. Pracuje v něm přes třicet zaměstnanců, v plném provozu jejich počet naroste na osmdesát.

Michal Karadzos, jednatel společnosti Vividus East, tvrdí, že necítí riziko otvírat zařízení v době, svírané koronavirem. „Z jednoduchého důvodu. Už 24 měsíců říkáme, že lůžka, obzvláště ošetřovatelská, jsou ve zdravotnictví potřeba v České republice a kraji. Současná situace tento extrémní požadavek ještě umocnila,“ vysvětlil Karadzos. Podle něj je zájem o umístění pacientů enormní a předčil očekávání.

Hejtman: Lůžka jsou potřeba

Otevření nového zdravotnického centra v kraji vítá hejtman Jiří Štěpán, který se ve čtvrtek přijel podívat do Dvora Králové a prohlédnout moderně vybavené pokoje. „Evropa stárne, zdravotně-sociální zařízení budou potřeba čím dál více. Potřebujeme jejich větší kapacitu, bez ohledu na to, jestli jde o zařízení státní, krajské, městské či soukromé,“ řekl Jiří Štěpán. „Tento nový prostor současně odlehčí krajským zařízením následné péče. Potřebujeme uvolnit lůžkové kapacity pro případný nápor pacientů, o které bude nutné se postarat. Naše nemocnice i toto zařízení pomůže tento nápor lépe zvládat,“ dodal.

Michal Karadzos zdůraznil, že Vividus East Medical bude kvůli situaci s koronavirem od pondělí přijímat pouze pacienty z jiných krajských zdravotnických zařízení, například z nemocnic a léčeben dlouhodobě nemocných. „Nebudeme přijímat pacienty z domova a sociálních zařízení, abychom eliminovali zanesení koronavirové infekce. Zapojíme se také do strategie ministerstva zdravotnictví a ulehčíme okolním zařízením dlouhodobě nemocných a následné lůžkové péče,“ objasnil Karadzos.

Proměna. Ze zchátralé vily ve Dvoře Králové nad Labem se stalo moderní zdravotnické zařízení dlouhodobé péče.
Sanatorium vyřešilo problémy, otevře v dubnu. Kvůli stavbě padlo pět pokut

Příjem pacientů bude důsledný a zároveň postupný tak, aby se 64 lůžek nezaplnilo najednou. Rouškami a ochrannými pomůckami je zařízené vybavené. „Jsme připravení. V březnu jsme nakoupili dostatečnou zásobu jednorázových nanovláknových roušek, vlastní dezinfekci, ochranné pomůcky. Další jsme dostali od Města Dvůr Králové a získali jsme také zásilku respirátorů, ochranných rukavic a dezinfekce z krajského úřadu,“ uvedl jednatel.

Modré, zelené a červené patro

Soukromý provozovatel otevře v pondělí jedno ze tří pater, modré. Další dvě, zelené a červené, jsou rovněž hotové a připravené k uvedení do provozu. „Uzavřeli jsme smlouvu se zdravotní pojišťovnou VZP na prvních 64 lůžek. VZP jsme požádali o vydání dalšího příslibu k nasmlouvání zbývajících 99 lůžek, vyjádření očekáváme v řádu několika týdnů,“ konstatoval Karadzos.

„Zelené patro může sloužit do budoucna k izolaci pacientů v případě infekce,“ připomněl. Podle Karadzose se šplhají výdaje za vybavení do desítek milionů korun. Každé patro má svoji jídelnu, pacienti mají k dispozici rehabilitační tělocvičnu, venkovní odpočinkové zóny. Součástí zdravotnického centra je kavárna a 65 parkovacích míst. Recepce bude v provozu 24 hodin.

Přestavba vily povolení má, vedlejší přístavba ne.
Soukromé centrum lůžkové péče zaskočilo vedení kraje

Nové zdravotnické centrum chce být otevřené pacientům z celého kraje a ČR. Zakládá si na individuálním ošetřovatelství a rehabilitaci.

„Pacienti budou vesměs ze starší populace, ale budou k nám umístěni také pacienti po úrazech, což může být i mladý člověk, například po zlomenině nohy v krčku, těžkých chirurgických zákrocích, ale i po vážných onemocněních, po rakovině nebo cévních mozkových příhodách. Hospitalizace na dlouhodobém lůžku není nijak časově omezena, vždy bude záležet na aktuálním vývoji zdravotního stavu,“ upřesnil jednatel Vividus East.

Pokuty za přístavbu

Stavba vznikla během dvou let rekonstrukcí opuštěného a zdevastovaného historického objektu, vily továrníka Gustava Deutsche, který jej proslavil v 90. letech 19. století. Přístavba vily získala až dodatečně stavební povolení a soukromý investor, stavební společnost Žižka, inkasoval za porušení stavebního zákona pět pokut v součtu statisíců korun.

Společnost Vividus Medical již provozuje také moderní léčebnu v brněnských Řečkovicích, kterou otevřela před rokem. S projektem sanatoria ve Dvoře Králové nad Labem uspěla ve výběrovém řízení ministerstva zdravotnictví.

Přestavba vily povolení má, vedlejší přístavba ne.
Přístavba bývalé vily vznikla ve Dvoře Králové bez povolení