Dne 14. dubna vláda ČR zveřejnila harmonogram uvolňování činností, ve kterém bylo znovuotevření zoologických zahrad stanovené od 25. května, tedy v jedné z posledních fází rozvolňování krizových opatření spojených s aktuální koronavirovou pandemií. Řada zoologických zahrad považuje toto rozhodnutí za nešťastné a žádá vládu o přehodnocení stávajícího nařízení.

„Rozhodnutí o otevření zoologických zahrad až koncem následujícího měsíce může zapříčinit rozsáhlé ekonomické, sociální a ochranářské škody,“ říká mluvčí královédvorské zoo Markéta Grúňová a ředitelé zahrad se shodují: „Finanční soběstačnost zoologických zahrad je, na rozdíl od řady jiných kulturně vzdělávacích organizací, padesát, často však i osmdesát procent. V celkovém součtu se tedy ztráty na tržbách v českých zoo pouze za březen a duben pohybují okolo jednoho sta milionů korun. Přitom náklady na provoz lze jen minimálně redukovat. Zaměstnanci se musí o zvířata starat a udržet tak chovy často kriticky ohrožených druhů, které se ocitají na prahu vyhubení a jejich přežití mnohdy závisí právě na chovech v lidské péči.“ Podle mluvčí patří většina zoo mezi příspěvkové organizace měst, případně krajů, a tudíž jsou vyloučené z možnosti čerpat finanční pomoc na pokrytí finančních ztrát za ušlé příjmy i mzdy zaměstnanců ze strany státu.

Na zoologické zahrady lze přitom z epidemiologického hlediska nahlížet stejně jako na každý jiný veřejně přístupný park, kde je pohyb osob umožněný bez omezení. Zoo navíc mohou počty návštěvníků snadno regulovat a zajistit kontrolu nad tím, aby se návštěvníci u expozic či na dětských hřištích neshlukovali. Samozřejmostí by bylo dočasné uzavření vnitřních pavilonů a zamezení přímého kontaktu návštěvníků s chovateli a zaměstnanci pečujícími o chovaná zvířata. Občerstvení v areálech zoo je možné zajistit prostřednictvím automatů nebo přes výdejní okénka.

„Nepodceňujeme nebezpečnost současné koronavirové pandemie. Jsme zvyklí pracovat s epidemickými plány. Ve vedení většiny zahrad stojí lidé s biologickým vzděláním. Ale jsme si vědomi, že bez finanční pomoci ze strany vlády bude každý den státem nařízené uzávěry zoologických zahrad nad rámec nezbytností znamenat skokový nárůst rizika fatálních dopadů,“ dodávají ředitelé.

Zoologické zahrady sledují také situaci v evropských zahradách. „Podle informací našich kolegů od 3. května otevírají významné německé zoo, například Zoo Lipsko, Zoo Kolín nebo Zoo Drážďany,“ doplňují ředitelé. Na základě uvedených argumentů ředitelé zoologických zahrad požádali otevřeným dopisem vládu o přehodnocení stávajícího nařízení tak, aby se zřizovatel každé zoologické zahrady mohl sám rozhodnout o otevření areálu za splnění všech zmíněných bezpečnostních opatření.

Mezi zahrady, které se k této výzvě přidaly, patří také Zoo Liberec, Zoo Zlín, Zoo Ostrava, Zoo Olomouc, Zoo Brno, Zoo Jihlava, Zoo Vyškov, Zoo Hodonín, Zoo Hluboká a Zoo Děčín.