„Při zpracování svých prací měli studenti tu výhodu, že se mohli na Dvůr Králové nad Labem podívat očima člověka, který zde nežije nebo k městu nemá významný citový vztah, což jim poskytlo určitou svobodu při navrhování změn. Jejich práce nám poskytují řadu podnětů k zamyšlení, kterým směrem by se mohl rozvoj některých lokalit Dvora Králové nad Labem v budoucnu ubírat,“ uvedl na závěr vernisáže starosta Jan Jarolím.

Studenti pracovali pod vedením doc. Radka Kolaříka, vedoucího ateliéru na katedře urbanismu. Kromě plastických modelů jsou na výstavě k vidění fotografie a videoprezentace k jednotlivým pracím. „Studenti měli za úkol nastudovat si město na základě podkladů a osobní prohlídky a představit jeho vizi. Oceňuji, že si vybrali témata, o kterých se domnívám, že jsou nosná pro další rozvoj Dvora Králové nad Labem. Jedná se například o prolínání města a krajiny, rozšíření soustavy existujících veřejných prostranství – tedy ulic a náměstí, úpravy těch stávajících nedůstojně využívaných, o otázku zapojení řeky do života města, hojení jizev v podobě nevhodně umístěných staveb a tak dále,“ poznamenal doc. Radek Kolařík.

Výstavou byla završena další část spolupráce města Dvůr Králové nad Labem s Technickou univerzitou v Liberci, kterou tentokrát inicioval městský architekt Petr Kocourek.

„Spolupráce byla na vysoké úrovni, stejně jako tomu bylo v minulých letech. Tým studentů pod vedením pana docenta přinesl nový pohled na části města a jak by se měly v budoucnu rozvíjet. Ukázal i místa, která je potřeba postupně napravovat, a jak jít kupředu,“ uvedl místostarosta Jan Helbich a dodal: „Už během pracovního setkání se studenty v Liberci a také nyní měla výbornou úroveň prezentace týkající se zeleně, propojování určitých partií města od malého kostelíčka přes řeku Labe do území dnešního brownfieldu Tiby Zálabí.“

Na výstavě jsou dále prezentovány také další připravované projekty města. Výstava bude v prostorách Mayerovy továrny otevřena až do 24. května (denně od 10:00 do 18:00 hod.), vchod do areálu je z Tylovy ulice vedle městské knihovny Slavoj.