Město pomohlo podnikatelům už na jaře po první vlně koronavirové pandemie. Podnikatelské subjekty rozdělilo na skupiny s různým rozsahem pomoci.

1. Podnikatelům z první skupiny, kteří po dobu nouzového stavu nemohli vykonávat svoji činnost pro veřejnost, například restaurace, kadeřnictví, masáže atd. (celkem 10 subjektů), bude od 1. října do 31. prosince 2020 prominuto 100 procent původní nekrácené výše nájemného.

2. Podnikatelům, kteří po dobu nouzového stavu mohli vykonávat svou činnost pro veřejnost pouze z části, například některé obchody a služby (celkem 30 subjektů), bude od 1. října do 31. prosince 2020 prominuto 50 procent původní nekrácené výše nájemného.

3. Podnikatelských subjektů zařazených do třetí skupiny, na jejichž činnost mělo vyhlášení nouzového stavu minimální vliv, například bankovní ústavy (celkem 3 subjekty), se pomoc ve formě snížení nájmu netýká.

Rozpočet města Dvůr Králové nad Labem počítá pro rok 2021 s investicí 11 milionů korun do zimního stadionu.
Dvůr Králové investuje 128 milionů, půjdou na azylový dům nebo zimní stadion

"Již na jaře zastupitelé schválili pomoc podnikatelům, kteří mají v pronájmu městské prostory a na něž negativně dopadla první vlna koronavirové pandemie. Tehdy jsme mimo jiné rozhodli, že podnikatelům zařazeným do první a druhé skupiny promineme i 25 procent nájemného za druhé pololetí letošního roku. Ukázalo se ale, že tato pomoc není vzhledem k pokračující krizi a další vlně pandemie dostačující, proto na ni nyní navazujeme," uvedl starosta Dvora Králové Jan Jarolím.

"Samozřejmě bych byl rád, aby se situace z letoška v roce 2021 již neopakovala. Ale pokud se tak stane, navrhnu zastupitelům, aby znovu o další pomoci podnikatelům jednali," dodal Jarolím.