Za zpracování projektové dokumentace na revitalizaci areálu a výkon autorského dozoru zaplatí radnice 31 milionů korun firmě Grimm Architekti ze Žďáru nad Sázavou, která zvítězila v architektonické soutěži. Město s ní podepsalo smlouvu, letos zaplatí 5 milionů korun. Architekti budou během příprav konzultovat postup s Národním památkovým ústavem.

"Čeká nás ještě dlouhá cesta, ale věřím, že se nám tento jedinečný projekt podaří dotáhnout do zdárného konce a Mayerka se stane místem, které budou navštěvovat nejen Královédvoráci, ale i lidé z širokého okolí," řekl starosta Dvora Králové nad Labem Jan Jarolím.

Radnice předpokládá, že investiční náklady se budou pohybovat kolem 350 milionů korun. "Přestože jsme nyní na začátku příprav, intenzivně se již nyní zajímáme o možnosti financování stavby z cizích zdrojů, respektive z dotací, protože takto náročný projekt bychom sami nezvládli," konstatoval Jarolím.

Sdílená kola v Hradci Králové.
Nejsme cyklofanatici, říká provozovatel sdílených kol. Ve Dvoře budou od května

"Zajímáme se zejména o komponentu z Národního plánu obnovy, která se týká regenerace brownfieldů. Projekt postupně konzultujeme a o možném financování jednáme jak s agenturou CzechInvest, tak s ministerstvem pro místní rozvoj," doplnila místostarostka Dvora Králové Alexandra Jiřičková.

Vizualizace vítězného architektonického návrhu na proměnu bývalé Mayerovy továrny na kulturní a zábavní centrum ve Dvoře Králové nad Labem.Vizualizace vítězného architektonického návrhu na proměnu bývalé Mayerovy továrny na kulturní a zábavní centrum ve Dvoře Králové nad Labem.Zdroj: GRIMM Architekti, Žďár nad SázavouAteliér Grimm Architekti v následujících třech letech provede revizi soutěžního návrhu, který připraví dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí, k odstranění stavby, podání žádosti o vydání stavebního povolení, projektovou dokumentaci pro provádění stavby. Zpracuje také projekt interiéru stavby, ovšem bez výstavních a interaktivních expozic zábavně naučného centra a zábavního parku.

"Do našeho návrhu zapracujeme případné úpravy týkající se provozních vazeb, protože už nyní víme, že knihovna bude umístěna jinde. Máme připravený tým, který začne pracovat na projektové dokumentaci, zároveň zahájíme všechny nezbytné průzkumy, které potřebujeme jako podklad pro tvorbu projektu," uvedl architekt Rudolf Grimm.

Dvůr Králové nad Labem chce vylepšit podobu autobusového nádraží.
Architekti navrhnou novou podobu nedůstojného nádraží ve Dvoře Králové

"Provádět budeme stavebně-technický průzkum budov, které jsou v návrhu zachovány, průzkum kontaminace, protože v budově probíhala výroba, inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum, odpady a jejich likvidace, hlukové studie a další. Může se stát, že další průzkumy ještě přibudou," upřesnil Grimm.

"Podle soutěžních podmínek měla být cena navazujících prací určena podle metodiky České komory architektů, v tom případě by to dělalo téměř 36 milionů Kč. Nakonec jsme se ale dohodli na snížení této částky na 31,4 milionu Kč a tato cena navíc zahrnuje projekt interiéru a provedení potřebných průzkumů, což v původní ceně nebylo," vysvětlil starosta Jan Jarolím.

Areál bývalého textilního podniku Tiba Zálabí ve Dvoře Králové nad Labem se zásadně promění, budou se tam stavět hlavně obchody. Pozemek tam získá i město.
Dvůr Králové kupuje pozemky na Zálabí. Bude tam zimní stadion, bazén nebo byty?

Studie počítá s vybudováním víceúčelového sálu pro kulturu a vzdělávání s kapacitou 500 sedících diváků při umístění pódia v sále a s kapacitou 700 diváků s podiem v prostoru backstage a možností jeho variabilního uspořádání. Obsahuje prostor pro zábavně naučné centrum, dětský zábavní park, loutkové divadlo s kapacitou 80 sedících diváků či knihovnu.

Návrh zachovává třípodlažní železobetonovou halu bývalé textilní továrny a k ní přiléhající dvoupodlažní vstupní objekt. Zachovává také stávající vjezd a výjezd do areálu z náměstí Republiky a Tylovy ulice a vytváří tak jejich pěší propojení, a tím i zachovává dopravní obslužnost sousedících objektů, které nejsou ve vlastnictví města.

Stavba Mayerovy továrny tiskárny látek začala v 70. letech 19. století, kdy ji nechal postavit továrník Jindřich Mayer. Během uplynulých téměř 150 let továrna několikrát změnila svého majitele a změnilo se i využití rozsáhlého areálu, který byl postupně přestavován a dostavován a díky tomu se proměnilo i okolí továrny. Ve 30. letech 20. století například sloužil „Tekstilní a krajinské výstavě“, od 50. let v něm sídlila firma Strojtex, která zde hospodařila až do sametové revoluce, poté výrobní družstvo Vánočních ozdob. Město Dvůr Králové nad Labem vlastní areál, který tvoří pozemky o výměře zhruba 5,5 tisíce metrů čtverečních a několik objektů, od roku 2017.

Dvůr Králové nad Labem
Dvůr Králové letos plánuje investice za 267 milionů, úředníci se budou stěhovat