Změnu již zaznamenali například obyvatelé v ulicích Lipová, Březinova, Heydukova nebo 5. května. „Někteří reagují, že lampy svítí méně, to je ale dáno tím, že nová svítidla nezpůsobují světelný smog a lampy svítí méně do svého okolí,“ vysvětluje Dominik Valenta, ředitel Technických služeb města Dvora Králové nad Labem, a pokračuje: „Nová svítidla jsou pořízena v souladu s normami a jsou o polovinu až dvě třetiny úspornější, než byla ta dosavadní. Chromatičnost světla je zvolena 2 700 K a splňuje tak doporučení osvětlovat zastavěné oblasti svítidly s chromatičností 1 800 až 3 000 K.“

Po dokončení prací, které realizuje brněnská společnost DATmoLUX bude ve městě osazeno více než 270 nových úsporných moderních LED svítidel. Město Dvůr Králové nad Labem za realizaci projektu zaplatí téměř 4,7 mil. Kč včetně DPH, část prostředků ve výši 2,1 mil. Kč ale pokryje z dotační výzvy z Národního plánu obnovy.

„Výměna svítidel odráží nejen potřebu úspor elektrické energie, ale zároveň reaguje na požadavky na snížení světelného smogu ve městě,“ podotýká místostarosta Vítězslav Šturma s tím, že další etapa prací bude následovat. Již jsou předběžně vytipovány oblasti, kde by bylo vhodné svítidla vyměnit. „Abychom ušetřili významné prostředky z městského rozpočtu, plánujeme opět podat žádost o dotaci na výměnu svítidel. To nás v budoucnu stejně čeká kvůli technického stavu svítidel, a hlavně kvůli ukončení výroby náhradních dílů,“ dodává Vítězslav Šturma.