Muzejní noc bude tématicky zaměřena na 300. výročí narození barokního malíře Jana Václava Bergla. Součástí bude výtvarná dílna, výroba barokních šperků.