Někteří senioři se ocitli v pasti. Po vážném úraze či jiné komplikaci se vrátili z nemocnice a zjistili, že s novým hendikepem to ve vlastním bytě nezvládnou. A to ani s profesionální pečovatelkou. Jenže na umístěnku do odpovídajícího pobytového zařízení musí čekat několik měsíců. Ale co do té doby?

„Situace seniorů, kteří už nezvládají svůj pobyt doma ani s pomocí rodiny a pečovatelské služby, a potřebují nepřetržitou pomoc druhé osoby, je kritická! Na umístění do pobytového zařízení se dnes čeká v průměru několik měsíců až jeden rok,“ upozorňuje Marcela Hauke, ředitelka Pečovatelské služby Města Dvůr Králové.

PROPUSTÍ JE ZE ŠPITÁLU, A NASTANE PROBLÉM

* První pilotní byt pro seniory v nouzi vznikl ve Dvoře Králové v domě s pečovatelskou službou v DPS Sadová.
* Klient v něm může být max. tři měsíce, do doby než se jeho zdraví zlepší nebo než se najde místo v pobytovém zařízení.
* V dočasném bytě má senior všechny potřebné pečovatelské služby.

V léčebně dlouhodobě nemocných nebo na nemocnič- ním oddělení následné péče můžou být senioři a dospělí lidé se zdravotním postižením maximálně tři měsíce. Když je propustí domů, nastává problém. „Často se nemají kam vrátit, protože jejich domácnost není přizpůsobená změněným podmínkám, a potřebují nepřetržitou péči, která se v domácích podmínkách nedá zvládnout. Situace bývá často bezvýchodná,“ říká Marcela Hauke.

Ve Dvoře Králové se rozhodli situaci řešit po svém. Pro lidi v nouzi zřídili první dva (pilotní) byty s potřebným vybavením. „Bydlení bude vybrané osobě s trvalým bydlištěm ve Dvoře Králové a spádových obcích poskytnuto na tři měsíce, během kterých by se měla situace ubytovaného stabilizovat a vyřešit, a to převážně umístěním do pobytového zařízení,“ vysvětluje Hauke.V dočasných bytech lidé dostanou všechny pečovatelské i další služby. „Věřím, že uby-tování a péče v těchto bytech pomůže vyřešit nejožehavěj- ší problémy těch nejkřehčích osob, které se po propuštění z nemocnice nemohou vrátit domů,“ tvrdí Marcela Hauke.