Zastupitelé šestnáctitisícového města se rozhodli nečekat, jak dopadnou jednání se soukromým vlastníkem čistírny. Posunuli pro jistotu o krůček dopředu variantu, která by je zbavila dosavadních tahanic o cenu za čištění vody - stavbu vlastní čistírny.

Před pár dny schválili vypsání veřejné zakázky na dodavatele stavebních prací. „Vyřešení otázky čištění odpadních vod je strategickým a zásadním bodem pro rozvoj města a je zahrnuto také do akčního plánu programu rozvoje města. Na investičním záměru výstavby se pracuje už několik let,“ komentoval rozhodnutí zastupitelů dvorský místostarosta Jan Helbich.

Odbor rozvoje města už chystá ve spolupráci s inženýrskou společností Provod zadávací dokumentaci pro vypsání veřejné zakázky. „Jejím předmětem bude výstavba nové čistírny odpadních vod o kapacitě 17 tisíc ekvivalentních obyvatel. Stavbu bude tvořit řada objektů a provozních souborů určených k technologickému procesu čištění odpadních vod. Součástí plnění zakázky bude také zajištění ročního zkušebního provozu čistírny,“ upřesnil dvorský místostarosta Jan Helbich.

Předpokládá se, že cena se přehoupne přes 155 milionů korun bez DPH. Stavba by měla trvat tři roky. Staveniště by se mohlo předávat už v říjnu, ale k hlavním stavebním pracím by došlo až v dalších letech. Investorem by se staly Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem, vlastněné městem.

Radnice uvažuje o vlastní čistírně kvůli opakovaným dohadům o ceny za čištění vody. Spory města se soukromníkem o výši plateb byly v minulosti značně vyhrocené. V roce 2012 majitel na dva dny čistírnu odstavil a nevyčištěné splašky tekly přímo do Labe. Zálohové platby za některé roky se dokonce dostaly až k soudu. Podle něj a znaleckých posudků platil Dvůr za roky 2005 a 2006 za čištění víc, než musel. V letech 2007 až 2013 naopak hradil méně, než měl. „V obou sporech stanovil soud cenu podstatně nižší, než požadoval vlastník čistírny,“ upozornil dvorský starosta Jan Jarolím. Nyní by si město s firmou mělo domluvit zpětně ceny za čištění v období 2014 až 2018.

Dvorská radnice už dřív připustila, že stavba nové čistírny je pro ni nejméně komfortní variantou, jak vyřešit zapeklitou situaci. Proto se snaží s majiteli stávající čistírny, společností Evorado Import, usmlouvat přijatelné ceny za aktuální čištění odpadních vod a zároveň vyjednávat o jejím případném odkupu nebo o možnosti provozování. „V poslední době jsme se potkali dvakrát, poslední jednání proběhlo v pondělí. Domluvili jsme se, že zhruba do týdne dostaneme od firmy návrh v písemné podobě,“ potvrdil Jarolím.

Pokud by se povedlo uzavřít dlouhodobou dohodu o cenách za čištění k oboustranné spokojenosti, nemuselo by město uvažovat o krizových řešeních a splašky by mohly dál téct do čističky soukromého vlastníka. „Když budeme stavět novou čistírnu, bude nás to stát velké peníze. Když budeme kupovat tu stávající a následně ji ještě intenzifikovat, bude nás to stát velké peníze. Dohoda se soukromým vlastníkem, který by čistírnu dál provozoval za přijatelné ceny, je pro nás nejlevnější,“ přiznal už dříve dvorský starosta.

O vlastní čistírně uvažovali už jeho předchůdci. V roce 2015 ji firma skutečně nabídla městu za zhruba 300 milionů korun, ale radnice tehdy návrh odmítla. Obávala se, že by musela ještě další velké částky vynaložit do modernizace.

Dvůr si chtěl radši postavit vlastní. Dokonce na ní získal dotaci, ale veřejnou zakázku napadl jeden z účastníků a projekt se zbrzdil. Protože by se ho nepovedlo dokončit ve stanoveném termínu, radnice ho zastavila a dotaci vrátila. Loni se Dvůr ucházel o dotaci znovu, ale se žádostí o podporu stavby nové čistírny za zhruba 182 milionů korun neuspěl.