Během přípravy technické dokumentace na revitalizaci bývalé Mayerovy továrny a nezbytných projekčních prací byla v areálu zjištěna kontaminace podloží, podzemního vrtu i betonových konstrukcí a po posouzení stavu s odborníky přímo na místě se město i kvůli finanční náročnosti rozhodlo podat žádost o dotaci na sanaci areálu.

„Ze získaných prostředků bychom mohli uhradit průzkumné geologické práce, stavební práce související s přípravou lokality pro sanační zásah, odvoz a odstranění odpadů ze sanace, likvidaci staveniště, výdaje na odvoz a odstranění nadlimitně kontaminovaných zemin a stavebních konstrukcí, měření a zkoušky odpadů zemin, vod a vzduchu, zpracování aktualizované analýzy rizik a další výdaje,“ vysvětlil místostarosta Dvora Králové nad Labem Jan Helbich.

Před sanací bude potřeba provést demolici části areálu, která není architektonicky hodnotná a některé z objektů není možné nebo vhodné z hlediska stavebně-technického stavu rekonstruovat, případně využít. Proto jsou tyto objekty včetně garáží u proluky z Tylovy ulice navrženy k odstranění.

„Abychom informovali o záměru města zahájit zadávací řízení na veřejnou zakázku a získali od zhotovitelů a dodavatelů podněty týkající se především zadávacích podmínek, způsobu nakládání se stavební sutí, ceny za demolici, rada města již souhlasila s vypsáním předběžné tržní konzultace k připravované nadlimitní veřejné zakázce na demolici v areálu bývalé Mayerovy továrny,“ upřesnil starosta Dvora Králové Jan Jarolím.