Ekologicky šetrný dům DOTEK je sídlem neziskové organizace SEVER, která se věnuje již víc jak dvacet let ekologické výchově žáků i dospělých.

A jak probíhala příprava na odborné audity? „Po ukončení rekonstrukce ekocentra v létě 2013 nám bylo jasné, že se pokusíme získat ekoznačku. SEVER provozuje také Středisko ekologické výchovy v budově zdejší základní školy. Žádost jsme tedy rozšířili i o tyto prostory," říká provozní domu DOTEK a osoba odpovědná za úspěšnou certifikaci, Pavel Vojtěch.

„Nastalo rozhodování, zda zažádáme o ekoznačku českou, evropskou nebo o obě.

Nakonec jsme se rozhodli pro obě. Samotná žádost obsahuje devadesát kritérií, z nichž 29 je povinných. U zbývajících jednašedesáti je nutno dosáhnout nejméně dvaceti bodů. Vzhledem k velkému množství externích revizí a kontrol se schvalovací proces protáhl na necelé dva roky. Dnes máme ekoznačky schválené, podepsané a každý rok budeme jejich držení obhajovat," dodává Vojtěch.

NA DOBU URČITOU

Obě ocenění zapůjčuje na dobu určitou ministerstvo životního prostředí. Značky garantují, že uvedené turistické ubytovací služby splňují ta nejnáročnější ekologická kritéria.

Turistická ubytovací zařízení oceněná evropskou značkou The Flower mají nižší spotřebu vody a energie, odpad produkovaný takovými zařízeními je pečlivě tříděný. Česká značka Ekologicky šetrná služba se uděluje za splnění podobných parametrů.

Tedy využívání obnovitelných zdrojů energie, vhodný výběr dodavatelů, kteří berou ohled na životní prostředí, důraz na úspory vody a také elektrické energie, předcházení vzniku odpadů.