Ukázal to průzkum, jehož data se podílela na výsledcích ankety Místo pro život 2019. A v ní o letos Královéhradecký kraj exceloval.

Výsledky ankety mimo jiné ukazují, že nejlépe se ve svém domovském kraji cítí lidé, kteří žijí obklopeni horami a národními parky.

A právě tam, kde se obyvatelům líbí okolní krajina, se také nejvíce podílejí na ekologickém chování při třídění domovního odpadu nebo při hledání co nejšetrnějších cest v zemědělství a v lesním hospodářství.

Ilustrační foto.
Rezervace kůrovec zatím nepustoší

Zhruba čtvrtinu rozlohy Královéhradeckého kraje tvoří chráněné krajinné oblasti: Krkonošský národní park, Orlické hory a část Českého ráje. Obyvatelé kraje jsou na svoji přírodu pyšní a chovají se ekologicky.

K nejatraktivnějším lokalitám Královéhradeckého kraje patří české unikáty: především Krkonoše, které s nejvyšší českou horou a řadou vzácných chráněných rostlin a ekosystémů tvoří celou desetinu jeho rozlohy. Stejně tak výlučnou lokalitou jsou Orlické hory, jejichž velká část požívá označení chráněná krajinná oblast díky rozsáhlým rašeliništím, podmáčeným horským loukám a prameništím řek. Obě oblasti společně s částí Českého ráje jsou celoročně velkým lákadlem pro domácí i zahraniční turisty.

Výjimečná krajina vede její obyvatele k výjimečnému chování: alespoň podle statistiky. Ta říká, že obyvatelé Královéhradeckého kraje nemají konkurenci v třídění odpadu, zejména vysloužilých světelných zdrojů, zářivek, výbojek a LED žárovek.

Ilustrační foto.
Ryby sužuje sucho ještě víc než loni