Elektrárna je umístěna v malebné krajině Trutnovska, na úpatí nejvyšších českých hor Krkonoš, na východním okraji města Trutnova. Elektrárna Poříčí zásobuje teplem město Trutnov a značnou část jeho okolí. ČEZ Teplárenská, a. s., provozní jednotka Poříčí zastřešuje ve východních Čechách dodávkami tepla oblast Trutnovska. Tedy Trutnov, Poříčí, Úpici, Radvanice, Mladé Buky, Kalnou vodu, Svobodu nad Úpou, Lhotu, Bohuslavice, Suchovršice, Janské Lázně a Maršov.

Z pohledu výroby elektřiny patří Elektrárna Poříčí k tzv. systémovým elektrárnám. Díky svému umístění sehrává důležitou roli při udržování dobrých napěťových poměrů v severovýchodních Čechách.

Elektrárna Poříčí II. patří mezi největší teplárenské zdroje ve Skupině ČEZ. Z kdysi čistě kondenzační elektrárny se postupně stal moderní energetický zdroj s vysoce účinnou kombinovanou výrobou tepla a elektřiny.

Do provozu byla uvedena v roce 1957. Původně zde bylo instalováno šest kotlů s jednotkovým výkonem 125 tun páry/hodinu. Čtyři z původních šesti kotlů jsou nyní nahrazeny dvěma kotli fluidního typu, každý o jmenovitém výkonu 250 tun páry/hodinu. Fluidní kotle byly uvedeny do provozu v letech 1996 a 1998, a v současné době spalují hnědé uhlí a biomasu. Dva původní kotle slouží jako teplárenská havarijní rezerva.

Ročně vyrobí elektrárna Poříčí spalováním uhlí a biomasy 520 GWh elektrické energie. Zároveň disponuje celkovým teplárenským výkonem 294 MW. Ročně dodá prostřednictvím své parní sítě o délce 52 km, horkovodní sítě o délce 47 km a teplovodní sítě o délce 45 km teplo do 2700 odběrných míst v Trutnově a blízkém okolí.