Elektrárna v Poříčí nezažila útok narušitele, ale cvičení vojáků pěší roty aktivní zálohy Krajského vojenského velitelství Hradec Králové. Čtyřiačtyřicet vojáků z celého kraje si ve středu a ve čtvrtek v Trutnově vyzkoušelo v reálných situacích střežení objektu kritické infrastruktury, mezi které elektrárna patří. Jedním z úkolů v rámci týdenního výcviku byla 24 hodinová ochrana a obrana tohoto objektu.

"Nejde o reakci na válku na Ukrajině, ale o pravidelné vojenské cvičení aktivních záloh ve vytipovaném objektu," objasnil hned na úvod ředitel Krajského vojenského velitelství Hradec Králové, plukovník Tomáš Rak.

Letos se však cvičení konalo po dvouleté odmlce způsobené covidovou pandemií. "Elektrárna je důležitý objekt pro region dodávkami energie a tepla a mohla by být potenciálním zdrojem narušení stability v regionu, pokud by došlo k jejímu vyřazení z provozu. Cvičení provádíme kvůli tomu, abychom byli připraveni reagovat na případné krizové stavy například v době ohrožení státu. Lépe je být připraven než překvapen," použil plukovník výstižný slogan.

V areálu elektrárny v Trutnově Poříčí prováděli cvičení vojáci pěší roty aktivní zálohy Krajského vojenského velitelství Hradec Králové.V areálu elektrárny v Trutnově Poříčí prováděli cvičení vojáci pěší roty aktivní zálohy Krajského vojenského velitelství Hradec Králové. Byly mezi nimi i ženy.Zdroj: Miloš Šálek

Během čtyřiadvacetihodinového cvičení v trutnovské elektrárně vojáci aktivní zálohy trénovali pod dohledem velitelů a instruktorů spojovací, zdravotní, taktickou přípravu a především reakce na různé incidenty, například zásah proti demonstraci aktivistů, nález výbušniny, vniknutí neoprávněné osoby do areálu.

"Armáda nemůže zadržet civilního občana. Spolupracovali jsme proto s Policií ČR v Trutnově, aby si vojáci aktivní zálohy tento postup nacvičili. Při výcviku v Trutnově jsme měli, kromě příslušníků našeho krajského vojenského velitelství, k dispozici také osm instruktorů z agentury vojenského zdravotnictví, a pluků z Pardubic a Chrudimi," uvedl plukovník Rak.

KRAJSKÁ ROTA MÁ 250 ZÁLOŽÁKŮ

Každý kraj má pěší rotu aktivní zálohy krajského vojenského velitelství. Aktivní záloha je součást zálohy ozbrojených sil České republiky. Její členové mají svoje civilní zaměstnání. Je jednou z forem dobrovolného převzetí výkonu branné povinnosti v době míru. Pro profesionální Armádu ČR představuje pojítko mezi vojenským a civilním světem. Pěší rota aktivní zálohy v Královéhradeckém kraji má 250 vojáků.

"Ačkoliv se zájem o vstup do aktivních záloh, po událostech na Ukrajině, zvýšil v celé republice, tak není plně postačující, a nabíráme nové členy. Hlásit se můžou přes rekrutační pracoviště v Hradci Králové, které provádí nábor do ozbrojených sil České republiky," upřesnil plukovník Rak.

SPLNĚNÝ SEN

Cvičení v elektrárně Poříčí absolvoval také střelec 2. pěšího družstva, svobodník Tomáš Vodvárka z Trutnova. Čtyřicetiletý manažer bezpečnostní agentury je členem aktivní zálohy Armády ČR čtyři a půl roku. "Byl to můj celoživotní sen," přiznal. "Na základní vojenské službě jsem měl skoro podepsaný úvazek. V té době zrovna probíhala reforma armády a úvazky se rušily, tak k tomu nakonec nedošlo. Jinak bych se pravděpodobně stal profesionálním vojákem," dodal.

V areálu elektrárny v Trutnově Poříčí prováděli cvičení vojáci pěší roty aktivní zálohy Krajského vojenského velitelství Hradec Králové.Svobodník Tomáš Vodvárka z Trutnova, voják aktivní zálohy.Zdroj: Miloš Šálek

Působení v aktivní záloze mu přináší zkušenosti, ale také inspiraci kvůli práci v bezpečnostní agentuře globální švédské firmy, kde má na starosti v celé republice digitální zabezpečení objektů. "Dává mi to hodně zkušeností. Pro život by si to měl každý zažít, aby byl připraven na jakoukoliv manipulaci se zbraní v budoucnu, a vyzkoušel si život vojáka, který oni musí absolvovat. Stává se, že si lidé na vojáky hrají, ale přitom vůbec netuší, co mají za práci," poznamenal svobodník Vodvárka.

 Aktivní zálohy podle něj mají opodstatnění. "Jsou nedílnou součástí armády. Pomáhají při konfliktech a krizových situacích. Řada členů aktivních záloh se zapojila během pandemie covidu v nemocnicích a odběrových centrech nebo podporovala vojáky nasazené na hranicích," řekl.

Balení první várky jídel, které trutnovský výrobce sterilovaných a sušených pokrmů poslal na Ukrajinu.
V Trutnově vaří pro ukrajinské vojáky. Míří k nim guláše či vepřo-knedlo-zelo