Na sobotní poříčskou exkurze pozvali zástupci skupiny ČEZ nejen rodinné příslušníky elektrárny, ale i další zájemce. V rámci prohlídek měli lidé možnost seznámit se s výrobou elektřiny a tepla v doprovodu kvalifikovaných průvodců. Soutěžili i o nejlepší fotografii poutače u vchodu do podniku. Výherci budou vylosováni. Návštěvníky zajímala hlavně výroba energie a tepla spalováním biomasy nebo spoluspalováním biomasy a uhlí v moderních fluidních kotlích. Prohlédli si též hlavní výrobní zařízení elektrárny: kotelnu, strojovnu, odsíření, zauhlování a velín.

„Cílem je seznámit veřejnost s provozy a fungováním elektráren a názorně ukázat, že se chováme ekologicky, maximálně šetrně vůči okolí,“ řekl Dušan Timko, ředitel organizační jednotky teplárny. Elektrárna Poříčí denně vyrobí v průměru 2160 MWh elektřiny a ročně dodá 1 350 TJ tepla. Zároveň disponuje celkovým teplárenským výkonem 294 MWt. Ročně dodá prostřednictvím své parní sítě o délce 61 km a horkovodní sítě o délce 40 km teplo do 1800 odběrných míst v Trutnově a blízkém okolí.