Kauza s provozováním čistírny odpadních vod a především s úhradou za čištění má ve městě na Labi další pokračování.

Radnice dosáhla dílčího „úspěchu". Včera přišla zpráva od exekutora s rozhodnutím o odložení exekuce. Návrh podal bývalý provozovatel ČOV, firma WWTP, kvůli neuhrazení dlužných částek za období od května do července letošního roku. Každý z exekučních titulů je na 1,673 milionu korun, což představuje výši měsíční zálohy. Minulý pátek ale Dvůr Králové poslal expresní platbu ve výši zhruba 5 milionů korun ke složení jistoty na účet exekutora a od včerejška tak opět může nakládat se svým majetkem.

Píšou si dopisy

Radnice včera poslala firmám WWTP, Evorado Import a LITAVE otevřený dopis podepsaný starostkou Editou Vaňkovou. „Situaci, kdy se bývalý provozovatel ČOV (WWTP) domáhá formou exekučních řízení zaplacení záloh za čištění odpadních vod za období od května až srpna 2012, kdy ČOV již neprovozoval, a zároveň současný provozovatel (LITAVE) vyžaduje zaplacení nepřiměřené ceny za totéž období pod pohrůžkou přerušení provozu ČOV, považuje Dvůr Králové za hrubě nátlakové jednání, které zřetelně překračuje právní rámec," stojí v dopise.

Už minulý týden David Horák, jednatel firmy LITAVE, napsal radnici, že dlouhodobě neplatí za čištění a firma nemá prostředky na úhradu dodavatelům, zejména elektrické energie. Upozornil také, že pokud do 16. září Dvůr Králové nezaplatí, budou dodávky elektriky čističce zastaveny. „To by mělo za následek, že budeme nuceni uzavřít přítok na ČOV, aby nedošlo k poškození majetku čistírny. V takovém případě se odpadní vody začnou hromadit na přítoku a hrozí, že přetečou do Labe," napsal David Horák.

Komu platit?

Podle radnice ale firma LITAVE prý dosud nepředložila řádně zpracovanou kalkulaci ceny za čištění. Navíc není smluvně jasně vyřešeno, komu má za čištění platit, zda WWTP či LITAVE.

„I proto od května skládáme peníze do soudní úschovny, už tam jsou čtyři platby, každá ve výši 1,673 milionu. Když se firma LITAVE u soudu o peníze přihlásí, dostane je a nemusí zavírat čističku," podotkl před týdnem královédvorský místostarosta Jan Bém.

Co bude dál…

„Město odmítá platit současnému provozovateli jím diktovanou cenu. Všichni zúčastnění však byli opakovaně informováni, že město bude hradit 1,673 mil. měsíčně, což odpovídá výši zálohy bývalému provozovateli," píše v otevřeném dopise starostka Edita Vaňková.

Ta zároveň vyzývá WWTP ke stažení návrhů na exekuci a vzdání se nároků vůči městu v souvislosti s čištěním. Firma LITAVE pak má podle dopisu mimo jiné upustit od avizovaného přerušení činnosti ČOV. Vlastníka čističky Evorado Import starostka zase vyzývá k zajištění provozu, pokud by po 16. září firma LITAVE její činnost skutečně přerušila.