V následujících dnech budou ve vrchlabském ekocentru Krtek diskutovat odborníci z celého světa, kteří se zabývají metodikou péče o chráněná území.

Světová komise je dobrovolné sdružení několika tisíc expertů, kteří pro IUCN pracují. „Na pět desítek z nich tento týden přijelo k nám. Projednávat ale budou témata, která se Česka nebo Krkonoš přímo netýkají," řekl Radek Drahný ze Správy KRNAP.

„Je pro nás poctou, že si ochranáři, uznávaní celosvětově v našem oboru, vybrali právě Krkonoše," podotkl ředitel Správy národního parku Jan Hřebačka, který jednání zahájil.

„Pochopitelně našim hostům ukážeme vzácnou kombinaci zdejší jedinečné přírody a letitého využívání krajiny," dodal Hřebačka. Krkonoše jsou nejen národním parkem, ale také bilaterární biosférickou rezervací UNESCO, přeshraničním národním parkem EUROPARC, bilaterální Ramsarskou lokalitou (hostí přeshraniční mokřady světového významu) a Správa KRNAP je také členem IUCN.