Je to prostě kanec! Devítiletý lemur Fanfán Tulipán dělá čest svému jménu a stejně jako hrdina francouzského filmu se vyžívá v romantických dobrodružstvích. Před třemi lety přesídlil do Dvora Králové z Francie. Po jeho příchodu v polovině roku 2015 zoologové zaznamenali opakované páření se všemi samičkami. Byla z toho čtyři mláďata. Se třemi samicemi… Celkem má na kontě ve Dvoře Králové devět přírůstků. Poslední dva přišli na svět minulý týden. Jsou to dvojčata.

Nová mláďata spolu se všemi dospělými jedinci můžou návštěvníci vidět v letním období na Ostrově lemurů, který je od lidí oddělen pouze vodním příkopem. „Dvojčata se zatím pevně drží matčina břicha a po pár týdnech se přesunou na její hřbet. V té době je už ale samice nechává pohybovat i samostatně,“ říká ošetřovatelka Galina Žižková.

Dvě nově narozená mláďata drilů černolících, které Safari Park Dvůr Králové chová jako jediná zahrada v České republice a na Slovensku, se téměř nehnou od svých matek. „Ty je svědomitě hlídají proti ostatním členům skupiny, kteří by je velmi rádi už teď zapojili do svých her,“ vysvětluje ošetřovatelka Romana Šormová. Obě samice Kumasi a Kebale jsou velmi zkušené matky a dvorské prostředí jim svědčí.

Mláďata přivádějí na svět každoročně. „Je možné, že jim také svědčí přítomnost dvou pářících samců ve skupině. Právě to ji činí jedinečnou v porovnání s ostatními skupinami chovanými v lidské péči, ale i s těmi volně žijícími. Standardně totiž samice páří pouze jeden dominantní samec, který vede skupinu,“ upřesňuje Romana Šormová.

Drilové se vyskytují v tropických lesích západní Afriky. Jejich populace ale čítá pouze několik tisíc zvířat. Jsou ohroženi devastací krajiny a lovem pro maso. Lemuři na rozdíl od drilů žijí na druhém konci Afriky, na ostrově Madagaskar. Jsou to endemité, ve volné přírodě je tedy nenajdete nikde jinde než na tomto ostrově.