Farmářská řehole v horském prostředí dostala v posledních letech pořádnou vzpruhu.

Pro turisty a návštěvníky hor to je dobrá zpráva. Farmářské produkty, které jsou tolik v módě, jim tak naservírují na řadě míst v Krkonoších se zaručeným původem z nejvyšších českých hor. Přesvědčit se o tom můžou na speciálních Krkonošských farmářských stezkách, pojmenovaných podle význačných lučních druhů: arniková, hořcová, orchidejová, smilková. „Lidi po farmářských výrobcích opravdu hodně jdou,“ potvrzuje Marek Dvořák, který se věnuje hospodaření na jedné z nejvýše položených luk v České republice, na Moravské Boudě nad Špindlerovým Mlýnem. Jeho ovce se tam prohánějí v nadmořské výšce 1200 metrů. „Boudařím dvacet let. Původně jsme měli jen dvě krávy, spíše jako atrakci pro turisty. Příchodem projektu Life Corcontica jsme hospodářství výrazně rozšířili, až na 17 hektarů luk, kde máme osmdesát ovcí a deset kusů hovězího dobytka,“ vypočítává Marek Dvořák. Změnu k lepšímu neponechávají návštěvníci hor bez povšimnutí. „Lidé vnímají výrazně lepší péči o louky, které vypadají daleko lépe. Navíc je na cestách po horách přitahují zvířata,“ tvrdí.

Ilustrační foto
Dvorská knihovna místo pokut vybere konzervy

Projekt Life Corcontica, realizovaný Správou Krkonošského národního parku, Institutem aplikované ekologie Daphne a Ministerstvem životního prostředí, přinesl vzkříšení šedesát let opuštěných horských luk. Kvůli nim došlo k vykácení 40 hektarů náletových dřevin, likvidaci 50 hektarů invazivních rostlin, pročištění a obnově 18,5 km stružek a odklizení 200 tun kamení. Louky jsou díky tomu přístupné pro pastvu zvířat a seč. Místa, která již byla obhospodařována, získala kvůli nadstavbovým zásahům podporu květnatosti luk. Hospodaření se povedlo obnovit i na nejvýše položených loukách v ČR. Ze 48 lučních ostrůvků jich 28 leží v nadmořské výšce nad 1000 metrů, šest z nich dokonce výše než 1200 metrů. Patří mezi ně luční enklávy na Růžohorkách, Černé Boudě či Zadních Rennerovkách.

Do obnovy krkonošských luk se zapojilo 37 hospodářů. „Potěšující je, že pozitivních dopadů projektu si všímáme nejen my botanici, kteří se přírodě detailně věnujeme, ale také hospodáři z horských luk a lidé, kteří v Krkonoších žijí,“ konstatoval Záboj Hrázský z Institutu aplikované ekologie DAPHNE. „Hospodáři jsou navíc zavázáni dalších deset let udržet hospodaření na loukách a zajistit rozlohu v takové podobě, jakou má nyní na konci projektu. To je klíč k dlouhodobé údržbě,“ doplnil Hrázský. „Chceme hospodaření v Krkonoších podporovat a udržet v dalších desítkách a stovkách let,“ připomněl Tomáš Janata, garant projektu ze Správy Krkonošského národního parku. Podpora se týkala rovněž pořízení speciální techniky do specifického horského prostředí. Vedle krkonošských lučních enkláv rozkvetlo také stohektarové údolí ve Sklenářovicích u Mladých Buků. „To byla lokalita, která si už zasloužila revitalizaci,“ uvedl Janata. Šestiletý projekt Life Corcontica byl výjimečný pestrostí aktivit. Zabýval se i ohroženou rybkou vrankou obecnou, intenzivní péče se dostalo kriticky ohroženému hořečku mnohotvarému českému.