Hlavní etapa dlouho plánované rekonstrukce, která je financována převážně dotačně, začala už začátkem března, kdy byl areál předán stavební firmě. Jak informovali pracovníci Severu, v současné době se také připravuje studie interiéru fary pro její co nejširší využití. Studie vzniká ve spolupráci s Pavlem Štinglem a Blaženou Huškovou.

„Byla také podepsána smlouva na zpracování architektonické studie pro nový objekt pro pobytové programy na zahradě fary. Zakázku získal Ateliér Dvořák, zastoupený architektem Pav〜lem Šmelhausem,“ informovala Jana Skučková ze Severu. „Usilujeme o to, aby interiéry byly co nejlépe architektonicky sladěny a odpovídaly našim potřebám. Jde nám o ucelené, moderní pojetí, jak by nejen návštěvnické centrum, které zde vznikne, ale i další výukové prostory s expozicemi měly vypadat,“ přiblížil záměry Jan Fanta, správce fary a představitel projektu Dotek.

Faru čeká oprava venkovního pláště, budovu už obestřelo lešení. Počítá se též se zateplením domu, zrestaurováním historicky cenných maleb v interiéru, s přístavbou sociálních zařízení a s rekonstrukcí bývalých chlévů.

Důležitým prvkem přestavby je zásadní vyřešení ekologicky šetrného vytápění budovy. „Teplo zajistí kotle na biomasu, teplou vodu a elektřinu dodají solární panely. Celý systém by měl později sloužit také jako praktická ukázka vzdělávacích programů v oblasti úspor energií,“ vysvětlil před časem důležitou součást rekonstrukce Jan Franta.

První zmínka o maršovské faře pochází z roku 1713. V roce 1740 objekt po zásahu bleskem zachvátil požár, poté byl dům opraven. Podobu z tohoto období si zachoval dodnes. Faru vlastní Středisko ekologické výchovy Sever od roku 2002, získalo ji od Královéhradecké diecéze. Usiluje tu o vytvoření centra DOTEK – Dům obnovy tradic, ekologie a kultury s výtvarnými a řemeslnými dílnami, či ukázkami horského hospodaření. Kompletní rekonstrukce se odhaduje na 40 milionů korun.