Vyjádřili tak podporu produktům, při jejichž výrobě byl brán ohled na lidská práva, životní prostředí a nebyla zneužita dětská práce. Stalo se tak na Světový den pro fair trade, který se druhou květnovou sobotu slaví již desátým rokem po celém světě. Happening Férová snídaně ve vašem městě proběhl v ČR potřetí. Jeho celorepublikovým koordinátorem je nezisková organizace NaZemi. Snídalo se v téměř v 90 městech a zúčastnilo se kolem 3 000 lidí.

„Společné setkání si užily především děti. Dobrůtky, minidivadélko, muziku, hry u vodotrysků. Příjemné přátelské dopoledne pro šíření dobré myšlenky i praxe, " uvedla k sobotní akci Lenka Hřibová, organizátorka Férové snídaně v Semilech.

„Zatímco v roce 2011 se snídalo na podporu fair trade ve 41 českých a moravských městech, v loňském roce se jejich počet zvýšil na 57. Letos se snídalo dokonce na téměř 90 místech. Je to signál stoupajícího zájmu spotřebitelů o spravedlivě obchodované produkty a důstojné pracovní podmínky v zemích globálního Jihu," sdělil koordinátor Férové snídaně Stanislav Komínek z neziskové organizace NaZemi, která akci zastřešuje.

Největší výběr míst, kam mohli lidé přijít posnídat, byl v Jihomoravském (11) a v Královéhradeckém kraji (10).

Zájem Čechů o fair trade je patrný rovněž z toho, že v České republice jsou již čtyři fairtradové školy, a to dvě základní a dvě střední. V dubnu letošního roku byl rovněž udělen titul Fairtradová fakulta, konkrétně se jedná o Ekonomickou fakultu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Obdobný titul mohou získat také města a církevní subjekty nyní je u nás šest fairtradových sborů či zařízení a čtyři fairtradová města (Vsetín, Litoměřice, Volyně, Český Krumlov).

Při porovnání výsledků průzkumu spotřebitelského chování, který provedla nezisková organizace NaZemi opakovaně v letech 2010 a 2013 vyplývá, že znalost loga Fairtrade mezi českou populací vzrostla za toto období o 45 %. Zatímco v roce 2010 toto logo znalo 15, 9 % dotázaných, v roce 2013 to již bylo 23 %.

Podle výsledků zveřejněných tento týden dosáhl maloobchodní obrat fairtradových výrobků v roce 2012 celkem 113 milionů korun, což představuje oproti roku 2011 23% nárůst.

Fairtradové výrobky lze zakoupit nejen ve specializovaných prodejnách a zdravých výživách, ale také v supermarketech.

Co je fair trade?Fair trade je způsob obchodu dávající drobným pěstitelům, řemeslníkům i zaměstnancům z tzv. rozvojových zemí příležitost uživit se vlastní prací za důstojných podmínek. Pokud si český spotřebitel koupí fairtradový výrobek, má jistotu, že za ním nestojí například zneužívání dětské práce, nelidské pracovní podmínky, či devastace životního prostředí.

(njt)