Koncertu v podání Severočeské filharmonie Teplice pod taktovkou Marka Šedivého se zúčastnila řada významných hostů, mimo jiné i zástupci Královéhradecké diecéze. Ředitel festivalu Vít Havlíček vyzdvihl činnost pořadatelského Královédvorského chrámového sboru, který organizuje benefiční koncerty na opravy varhan v regionu a zpěvem doprovází bohoslužby v královédvorském kostele.

Samotné zahájení festivalu navázalo na loňský zahajovací koncert ke dvoustému výročí objevení Rukopisu královédvorského, na kterém zaznělo jiné Smetanovo dílo – Slavnostní předehra C dur v podání Filharmonie Hradec Králové.

Letošní koncert a festival rezonuje se stým výročím založení naší republiky. Další koncerty se již uskuteční na Kuksu v Kostele Nejsvětější Trojice.