Největší český svátek svobody si připomněli na vrchlabském náměstí T. G. Masaryka. Objevily se při něm transparenty Pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí, Nechceme Stb, chcem svobodnou ČR, Už mne Nebabiš, demisi nebo Do koše Babiše i Miloše.

"Rozhodli jsme se uspořádat akci jako setkání občanské, přátelské, ale zejména povzbuzující a inspirující k životu ve svobodné společnosti, kterou máme to štěstí sdílet, ale proto bychom ji také měli zodpovědně udržovat," uvedl Pavel Žalský, jeden z organizátorů, který zastupoval obě skupiny lidí, které se na akci podílejí – iniciativu Krkonošská kavárna a také skautský 3. oddíl Sv. Vavřince, který patří pod skautské středisko Dobráček Hostinné.

Večerní akce navázala na odpolední skautskou hru, jež dětem z oddílů přiblížila, podobně jako v předchozích letech, rozdíl mezi demokracií a totalitou. "Vedla je k tomu, že o svobodu a demokracii má smysl se zasazovat, i když to může znamenat riziko. Hry se účastnily desítky skautů nejen z Vrchlabí, ale i z okolních oddílů a středisek, například Hostinného, Mostku, Dolní Kalné nebo Lánova," sdělil Pavel Žalský. Společně s ním je připravil také další ze skautských vedoucích Jonáš Erlebach. Ruku k dílu přiložili také skauti z bratrského střediska Krakonoš ve Vrchlabí.

Kromě listopadu 1989 připomněli ve Vrchlabí také odkaz 17. listopadu 1939, kdy se zvedli českoslovenští univerzitní studenti proti nacistické okupaci.

Akce byla součástí programu Festivalu svobody 2018, platformy zastřešující akce pořádané různými iniciativami po celé ČR s cílem připomenout události spojené se 17. listopadem a společně propagovat demokratické principy a hodnoty občanské společnosti.