„Společnost sice koupila jiná firma, ale když nový vlastník zjistil, jaká cena byla za zhotovení díla nabídnuta, 16. srpna odstoupil od smlouvy a radnici to sdělil písemně," potvrzuje situaci královédvorský místostarosta Dušan Kubica. Městu tak nezbývá nic jiného, než vypsat opět výběrové řízení na nového dodavatele stavby, jinak přijde o dotace, kterou na rekonstrukci muzea získalo.

Aby těch komplikací nebylo málo, tak v současné době má budova, v níž muzeum sídlí, rozebranou střechu. Ta je sice provizorně zakryta fólií, ale stavba by takto zcela jistě zimu bez úhony nepřečkala.

Včera odpoledne měla rada města schválit dohodu o ukončení práv a povinností vyplývajících ze smlouvy o dílo. „Z toho vyplyne, za jakých podmínek je možné smlouvu ukončit a zajistit budovy tak, aby nedošlo k poškození a znehodnocení majetku města vlivem počasí nebo zásahem třetích osob. Prvním krokem musí být dokončení střechy na hlavní budově muzea čp. 530, která je v současnosti rozebraná a zajištěná pouze proti povětrnostním podmínkám zaplachtováním," vysvětluje Dušan Kubica.

Podle jeho slov by bylo ideální, kdyby práce na střeše muzea dokončila subdodavatelská firma Lestav spol. s r.o Dvůr Králové, která měla s původní dodavatelskou firmou podepsanou smlouvu a byla také schválena v rámci původního výběrového řízení. „Je to nejrychlejší a nejefektivnější řešení, jak střechu dokončit do zimy," podotýká místostarosta Kubica.

Celý postup již radnice konzultovala s poskytovatelem dotace, tedy Regionální radou regionu soudržnosti Severovýchod. „Skutečnosti jim sdělíme formou oznámení o změně současně s žádostí o prodloužení termínu dokončení akce," říká Dušan Kubica.

Původně měla být rekonstrukce dokončena 30. června 2013. „Bylo by dobré, kdyby se nejprve dokončily práce na střeše, pak se z původního položkového rozpočtu vyškrtají již provedené práce a na základě toho připraví Odbor rozvoje, majetku a investic města novou veřejnou zakázku na zhotovitele, který dokončí stavbu. Samotná soutěž trvá zhruba čtyři měsíce," podotýká královédvorský místostarosta.

Rekonstrukce muzea měla původně stát 10,2 milionu korun, 8,1 milionu činí dotace. Podle místostarosty Kubici nehrozí, že by Dvůr Králové o tyto finance přišel, je ale možné, že výsledná cena bude vyšší. „Pokud nový dodavatel stavbu vysoutěží za více peněz, než ten původní, rozdíl budeme muset uhradit z rozpočtu města, výše dotace je totiž pevně stanovena," potvrzuje.

Oprava muzea začala letos v červnu. Účelem je zpřístupnit budovu špýcharu pro imobilní občany, přistaví se zde panoramatický výtah, opraví se střecha a fasáda. „Všechny práce zatím směřovaly na hlavní budovu. Zde je částečně rozkrytá střecha a částečně vyměněn krov, jsou vybourané příčky, vyřezané topení a demontovaná elektrika a voda. Také je zhotoven odvětrávací kanál, který odvádí vlhkost od základů," dodává Jaroslava Valentová, která na rekonstrukci dohlíží