V průběhu Setkání studentských samospráv mohli návštěvníci, ale i široká veřejnost, zajít na mnoho zajímavých přednášek a debat s hlavními tématy: česká společnost a její školství, politika, životní prostředí - stav a perspektivy, 30. výročí sametové revoluce, spolupráce studentských samospráv a výměna zkušeností.

Jako přednášející a hosty bylo možné spatřit Michaelu Kleňhovou - ředitelku CERMATu, Pavlu Bednárikovou - zástupce Studentské AGORY, Joža a Ivanu Spurných - forenzních psychologů a zástupce několika politických stran Královéhradeckého kraje a mnoho dalších.

Akci navštívilo několik desítek zástupců studentských samospráv z různých koutů České republiky.

,,Velké díky patří všem členům místního Studentského parlamentu, na kterých stála veškerá organizace akce a díky nim akce měla hladký průběh, až na nějaké maličkosti, se kterými se počítalo. Díky samozřejmě patří i hostům, přednášejícím, sponzorům, ale také vedení Krkonošského gymnázia a Střední odborné školy a samozřejmě jednotlivým členům z řad profesorského sboru, kteří byli svým jednáním maximálně nápomocní při přípravě akce Setkání studentských samospráv,'' poděkoval Matěj Voňka, místopředseda Studentského parlamentu školy.

U organizátorů splnila akce očekávání a do budoucna poučila o organizaci v takovém měřítku.

Jakub Jenšovský