„Zateplení objektů v Mladých Bukách povede ke snížení energetické náročnosti obou budov a také k menší zátěži životního prostředí. Kromě zateplení obvodových zdí, výměny oken a dveří jsme instalovali i novou vzduchotechniku. S ohledem na to, že jsme kompletně vyměnili střechy, očekáváme, že se to pozitivně projeví v nižších účtech za provozní náklady. Do budoucna se nám tato investice vrátí i v nákladech na údržbu,“ uvedl náměstek hejtmana Pavel Bulíček odpovědný za krajské investice.

Areál dvou objektů v Mladých Bukách využívá Střední průmyslová škola Trutnov jako své odloučené pracoviště. Třípodlažní hlavní budova slouží pro praktickou výuku a nacházejí se v ní učebny, dílny a kabinety.

V druhé dvoupodlažní technicko-hospodářské budově jsou sklady, kanceláře, malá výdejna jídel a dvě výukové třídy. Kompletně tam proběhla sanace proti vlhkosti, nosné zdivo stavebníci podřezali a provedli novou celistvou vodorovnou hydroizolaci, vyměnili okna a dveře, zateplili celý objekt i veškeré podlahy. V rámci stavebních úprav vznikl okolo obou objektů okapový chodníček a nové zpevněné plochy ze zámkové dlažby.

Stav rekonstrukce kina Vesmír v Trutnově k 20. červnu 2023.
OBRAZEM: Podívejte se, jak to vypadá v kině Vesmír měsíc před dokončením oprav

„Kromě energetické úspory jsme díky této investici výrazně zlepšili pracovní prostředí pro výuku žáků v jednotlivých odborných učebnách i dílnách pro odborný výcvik žáků. Denně na těchto pracovištích projde výukou zhruba 120 žáků školy,“ konstatoval Arnošt Štěpánek, náměstek hejtmana za oblast školství.

Na pracovištích průmyslové školy v Mladých Bukách mají odborný výcvik žáci učebních oborů nástrojař a elektrikář a praktické vyučování v odborných učebnách žáci maturitních oborů slaboproudá elektrotechnika, strojírenství - počítačová grafika, elektronické počítačové systémy nebo informatika a management.

Za celou investici kraj zaplatil 36,7 milionu korun, když 11,5 milionu korun obstarala dotace z Operačního programu Životní prostředí 2014+ z Fondu soudržnosti EU. Tato akce plynule navázala na již uskutečněné investice v předchozích dvou letech do budov školy v Trutnově, které byly rovněž zaměřené na úsporu energií i zlepšení prostředí pro výuku žáků. Celkové náklady, které kraj investoval do Střední průmyslové školy Trutnov, přesáhly 64 milionů korun.