Ministr navštívil také nemocnice v Trutnově a Náchodě, Domov svatého Josefa v Žirči pečující o nemocné roztroušenou sklerózou a hejtmanství v Hradci Králové. "Stálo to za to! Výjezdy do regionů jsou zásadní součástí mé práce jako ministra zdravotnictví, protože dostávám podněty přímo z místa a mohu je buď obratem řešit, nebo dát instrukce pracovníkům Ministerstva zdravotnictví, aby věc řešili přímo s vedením nemocnic v regionech. Cesta po Královéhradeckém kraji byla v tomto směru velmi přínosná, stejně jako jednání s hejtmanem Martinem Červíčkem. Odjíždím s řadou podnětů a skvělých dojmů," uvedl ke čtvrteční návštěvě Královéhradeckého kraje Vlastimil Válek.

V azylovém domě Most k životu Trutnov nachází zázemí nejen matky a týrané ženy, ale i otcové s malými dětmi.
Azylový dům je přístavem nejen pro matky a týrané ženy, ale i otce s dětmi

S vedením obou nemocnic a primáři jednotlivých oddělení ministr řešil zejména dostupnost zdravotní péče, onkologickou péči, kyberbezpečnost nemocnic, výzvy, kterým nemocnice čelí a plány, které mají. V Domově sv. Josefa v Žirči se zúčastnil prohlídky lůžkového zařízení a přilehlého areálu. Po důkladné diskusi s vedením domova ministr řešil možné cesty, jak zařízení systémově podporovat. V trutnovském azylovém domě byla tématem diskuse okamžitá krizová péče o osoby s duálními poruchami, dobrá praxe Centra duševního zdraví Trutnov a nedostatek odborné péče u osob ohrožených sociálním vyloučením.