Překvapivě to není Choustníkovo Hradiště, ani Kocbeře na hlavním tahu mezi Trutnovem a Jaroměří. Tam jsou již šoféři velice obezřetní a dávají si pozor. Od roku 2014 získal Dvůr Králové nad Labem díky radarům 130 milionů korun. Dvanáct kamer úsekového měření rychlosti monitoruje pohyb aut ve Dvoře Králové ve Vorlešské ulici, v Lipnici, v obou směrech v Choustníkově Hradišti, Kocbeřích, Nemojově, Vlčkovicích v Podkrkonoší a Zdobíně. O dalších se v současné době neuvažuje. Radary by velice rády viděly na svém území krkonošské obce ze Svazku obcí Horní Labe, například Rudník, Lánov a Hostinné.

Detailní informace o výnosech z provozu radarů, nákladech i způsobech fungování poskytla Deníku královédvorská radnice. Dvůr Králové nad Labem nasadil radary v okolí města poprvé v roce 2014 z pozice obce z rozšířenou působností. Zajišťuje veškerou agendu, platí provoz kamer s měřícím zařízením (zhruba 10 tisíc měsíčně za jedno zařízení) a sedm úředníků města, kteří se zabývají přestupky řidičů.

"Zpočátku řidiči nejčastěji překračovali rychlost v obcích, které leží na silnici I. třídy, tedy v Choustníkově Hradišti a v Kocbeřích. V současné době se tak děje v obci Zdobín," označila mluvčí dvorské radnice Miroslava Kameníková místo, kde dochází k nejvíce přestupkům.

Rekordní byl rok 2015, kdy řidiči spáchali 37 900 přestupků a zaplatili na pokutách zhruba 30 milionů korun. Nejméně jich bylo naopak v roce 2019, který přinesl 19 300 přestupků a 14,77 milionů korun. Loni vygenerovaly radary 17,7 milionu Kč.

Letitý problém, vymáhání pokut od zahraničních řidičů, byl loni méně výrazný kvůli omezeným možnostem cestování. "V loňském roce jsme zaznamenali pokles přestupků, které způsobili řidiči vozidel se zahraniční registrační značkou, a to zhruba o třetinu na 4 tisíce. V posledních dvou letech na výzvu k úhradě určené částky reaguje zhruba 40 procent těchto řidičů," uvedla mluvčí dvorské radnice.

Od roku 2014 probíhalo měření na osmi úsecích - na dvou místech ve Dvoře Králové nad Labem, v Kocbeřích (obousměrně), v Choustníkově Hradišti (obousměrně), Vlčkovicích v Podkrkonoší a Horním Dehtově. V polovině roku 2019 došlo k ukončení původní nájemní smlouvy a uzavření nové s akciovou společností Gemos Dopravní systémy. Tato smlouva je na 6 let s faktickou dobou měření 60 měsíců. Současně s tím došlo ke změně míst úsekového měření rychlosti. Nově se tak radary objevily v Nemojově a Zdobíně.

Město Dvůr Králové nad Labem za pronájem všech kamer úsekového měření rychlosti uhradí společnosti během šestiletého trvání smlouvy 7,26 milionů Kč včetně DPH, což je zhruba 10 tisíc Kč měsíčně za jedno zařízení.

Podle Miroslavy Kameníkové se nasazení radarů jednoznačně osvědčilo. "Důvodem jejich instalace bylo a stále je především zvýšení bezpečnosti silničního provozu v rizikových úsecích na komunikacích I. a II. třídy," vysvětlila.

Vybrané úseky byly vytipovány ve spolupráci s příslušnými obcemi, které spadají do správního obvodu Dvůr Králové nad Labem. S umístěním kamerových systému souhlasila dopravní policie, která vybrané úseky schválila. "Zklidnění dopravy, kterého se podařilo dosáhnout zejména na silnici I/37 v Choustníkově Hradišti, v Kocbeřích i na dalších měřených místech, potvrzují také statistiky počtu přestupků za uplynulé roky," doplnila Kameníková.

Měření rychlosti provozuje Městská policie Dvůr Králové nad Labem, která údaje dále zpracovává, a přestupky postupuje ke zpracování a vyřízení pracovníkům Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem. "V roce 2014, kdy se úsekové měření začalo realizovat, bylo třeba i vzhledem k množství přestupků přijmout nové zaměstnance. Jejich počet se nyní ustálil a administrativu spojenou s touto agendou zajišťuje sedm pracovníků městského úřadu. O dalším navýšení se nyní neuvažuje," sdělila mluvčí královédvorské radnice.

Starosta Dvora Králové nad Labem Jan Jarolím by krkonošským obcím, které volají po zavedení radarů, jejich umístění doporučil. "Vzhledem k tomu, že se jednoznačně potvrdilo, že je to na některých místech jediný prostředek, který viditelně zklidňuje dopravu, a tak zde prokazatelně zvyšuje bezpečnost, pak ano," odpověděl Jan Jarolím.

Přestupky a pokuty na radarových úsecích:

2014 (8 úseků): 23 500 přestupků, 10 milionů Kč
2015 (8 úseků): 37 900 přestupků, 30 milionů Kč
2016 (8 úseků): 26 800 přestupků, 21 milionů Kč
2017 (8 úseků): 34 400 přestupků, 17,625 milionu Kč
2018 (8 úseků): 26 900 přestupků, 19 milionů Kč
2019 (8 úseků, od poloviny roku 12): 19 300 přestupků, 14,77 milionu Kč
2020 (12 úseků): 30 700 přestupků, 17,7 milionu Kč