"Čápa černého jsme našli 15. dubna v Horním Maršově. Vzhledem k charakteru poranění jsme jej následně převezli do Záchranné stanice ČSOP JARO v Jaroměři. Čáp měl otevřenou zlomeninu zápěstí, a proto mu veterinář musel poraněné křídlo amputovat," uvedl mluvčí KRNPAK Radek Drahný.

Čáp černý (Ciconia nigra) je chráněný ptačí druh v kategorii silně ohrožených, navíc jde o jeden z druhů, pro které byla v Krkonoších vyhlášena Ptačí oblast v rámci evropské soustavy Natura 2000. Krkonoše jsou v rámci české přírody jedním z důležitých území jeho výskytu. Na obou stranách hranice hnízdí zhruba 20 párů. Obecné druhové ochrany požívá i volavka popelavá (Ardea cinerea), která navíc v Krkonoších hnízdí jen vzácně – na obou stranách hor hnízdí jen 4–6 párů.

Kvůli podezření na střelné zranění veterináři pitvali amputované křídlo, při tom byla opravdu vyjmuta střela. Čáp byl poraněn v 18. roce svého života, jak upozornil Drahný, a jeho návrat do volné přírody již není možný.

Postřelený čáp černý byl nalezen na území ochranného pásma KRNAP, v bezprostřední blízkosti národního parku. Jedná se o zvláště chráněný druh živočicha v kategorii silně ohrožený v rámci soustavy Natura 2000. Jeho početnost na celém území českých Krkonoš je odhadována na 12–15 hnízdních párů.

"Podle ornitologického kroužku se podařilo zjistit, že tento jedinec byl okroužkován jako mládě dne 23. června 2003 na hnízdě v Teplicích nad Metují, během svého života byl několikrát kontrolován na různých místech ČR, od roku 2019 hnízdil v Mokřinách na Žacléřském hřbetu. V letech 2019 a 2020 byla na tomto hnízdě úspěšně vyvedena tři, resp. čtyři mláďata. Podle pobytových stop (trus) byla přítomnost čápů na tomto hnízdě zjištěna i v letošním roce," uvedl Drahný.

Lidé v neděli vyrazili na turistickou cestu mezi Výrovkou a Luční boudou v Krkonoších. Procházeli kolem mohutných sněhových mantinelů.
FOTO: Vedro? Podívejte se, kolik sněhu zůstává v Krkonoších

Vzhledem k tomu, že čápi se opakovaně vracejí na hnízda svých předchozích úspěšných hnízdění, je vysoce pravděpodobné, že dalším důsledkem poranění a eliminace jednoho dospělého ptáka z místního páru čápů černých bude rovněž jejich neúspěšné hnízdění v letošním roce na uvedené lokalitě.

 Dalším příkladem ilegálního zabíjení ptáků je podle Drahného usmrcení volavky popelavé ve Vítkovicích v Krkonoších. Ta byla nalezena 21. dubna a příčinou jejího úmrtí bylo zastřelení.

"V případě čápa černého Krkonoše přišly o zkušeného dospělého ptáka, který v minulých letech úspěšně rozšiřoval populaci tohoto zvláště chráněného druhu. V případě volavky se jedná o zabití ptáka ve volné přírodě ve zvláště chráněném území, respektive v jeho ochranném pásmu," podotkl mluvčí.