Výraznou část se podařilo poskládat místním lidem během tříleté veřejné sbírky, 70 tisíci přispěl kraj. V Borovnici se nyní chystá další významná akce, v sobotu 27. června ve 13.30 dojde k slavnostnímu ukončení stavby větrného mlýna. Zatím však není jasné, jestli hned od soboty bude možné pustit dovnitř veřejnost. Obec čeká na kolaudační potvrzení stavebního úřadu kvůli vybudování mlýna a parkoviště.

Nazdobený nový zvon si lidé nejprve prohlédli před kostelem. Dopoledne k němu zamířili biskup, kněží a ministranti. Po vysvěcení zvonu si do něj lidé mohli ťuknout kladívkem. Poté ho dělníci pomocí jeřábu vyzdvihli a zavěsili do věže. V kostele probíhala mše svatá. „Po 129 letech jsme světili v Borovnici nový zvon. Slávu jsme nasměrovali k výročí 300 let od začátku stavby kostela. Vyšlo nám pěkné datum 20. června 2020,“ říká Pavel Votoček, hlavní iniciátor sbírky na nový zvon.

„Ve věži našeho kostela visely původně tři zvony. Byly různě velké a každý z nich měl i svůj význam. Nejstarší, který tam zůstal, byl zhotoven v Hradci Králové v roce 1823 a je zdoben květy slunečnice,“ přibližuje Pavel Votoček.

O dva kostelní zvony ale Borovničtí přišli. „V roce 1940 vyšel zákon o shromáždění neželezných kovů - rekvizice zvonů, který nařizoval jejich odevzdání. Ve věži kostela nám tak zůstal pouze jeden zvon. V té době se na něj zvonilo jen tehdy, když někdo v naší vesnici umřel. Proto se mu i dnes říká ,,umíráček“. Jeho zvuk oznamoval těm ve vesnici i těm v nebi, že někdo odešel na věčnost Boží,“ vysvětluje.

Za finanční podpory Královéhradeckého kraje se podařilo v Borovnici vyměnit okna v kostele, zasíťovat okna v lodi kostela a umístit novou kovovou mříž na dveřích na chór. Povedla se také generální oprava varhan.

Příští sobotu čeká Borovnici další událost: slavnostní ukončení stavby větrného mlýna. Obecní úřad řeší, jestli bude přístupný veřejnosti hned od 27. června. Ještě mu totiž chybí kolaudace stavby mlýna a parkoviště. „Jde pouze o administrativní procesy. Bezpečnost provozu už máme potvrzenou od hasičů,“ řekla starostka Borovnice Eva Tajbrová.