Na náměstí mohou zájemci navštívit novou Galerii Otto Gutfreunda. Vznikla v přízemí Základní umělecké školy R.A. Dvorského.

Autor Babičky

„Po přestavbě únikové cesty ve vstupním prostoru naší školy vznikla malá výstavní síň. Chtěli jsme z výchovného hlediska pojmenovat tuto galerii po našem významném rodákovi, sochaři Otto Gutfreundovi," vysvětlila ředitelka ZUŠ Ivana Černá.

Královédvorský rodák patří mezi světově uznávané výtvarné umělce, zejména jsou ceněna jeho kubistická díla. „Cizina si až v šedesátých letech plně uvědomila, že Otto Gutfreund byl nejvýznamnějším sochařem kubismu a jedním z nejosobitějších moderních umělců vůbec," charakterizoval sochaře historik umění Jaromír Zemina.

Mezi jeho realizace ve východních Čechách patří například známé sousoší Babičky Boženy Němcové s dětmi v Ratibořicích nebo nadživotní socha prezidenta T. G. Masaryka v Hradci Králové.

Díla žáků i mistrů

„Získali jsme souhlasné vyjádření od prasynovců Michala a Tomáše Novotných z Prahy, následně byl čestný název Galerie Otto Gutfreunda schválen také radou města," doplnila ředitelka Ivana Černá.

Návštěvníkům nová galerie nabízí jak práce žáků ZUŠ, tak díla profesionálních umělců. Od 1. května to bude výstava výtvarného oboru na téma Něco z přírody, známá keramička Jindra Viková představí své práce od 25. května. „Přejeme si, aby se jméno významného rodáka nevytratilo z povědomí našich žáků, potažmo našich spoluobčanů," dodala k otevření galerie Ivana Černá.