„Ve stáří kolem 30 měsíců samci gepardů dospívají, jenže Fred stále nedokázal samice napářit a nemá doposud ani jednoho potomka. Je natolik nezkušený, že se mladých samic bojí,“ vysvětlil zoolog Martin Smrček. Proto byl přemístěn z chovného zařízení v části nepřístupné návštěvníkům do výběhu u pavilonu šelem. K němu dali ošetřovatelé nejstarší samici Karen. Za svůj život odchovala 24 koťat, která se narodila v 8 vrzích. „Seznamování probíhalo rychle, a protože byla Karen v říji, začala se ihned předvádět, válela se před samcem, hlasitě se ozývala a lákala ho k páření. Zkušené „vedení“ staré samice nakonec vyvrcholilo tolik očekávaným pářením. To se v dalších dnech několikrát opakovalo. Karen a Fred zůstávají nadále spojeni celý den. Není pravděpodobné, že by Karen zabřezla, ale jisté je, že Fred se otrkal a bude moci konečně naplnit to, co se od něj očekává,“ uzavřel Smrček.

Karen poslední koťata porodila ve stáří 12 let a 4 měsíce. Od té doby žije trvale se svým dlouholetým a ještě o dva roky starším partnerem Tewlem. Páří se, ale vzhledem k pokročilému věku již nemají potomstvo.

ZOO Dvůr Králové je nejúspěšnějším chovatelem gepardů (Acinonyx jubatus) v rámci Evropského záchovného programu EEP. Dosud se úspěšně oddchovalo 43 mláďat, kteří byli koordinátorem chovu zařazeni do chovů po celém světě. Pro rychlonohé šelmy vytvořili speciální výběh v zóně, kam nemají návštěvníci možnost vstupu. Ve velké expozici, která jim připomíná domov mají klid. V minulosti tu měli deponovaná i zvířata z jiných zoo, u kterých se nedařilo odchovat mláďat.