O finanční podporu až do výše 90 tisíc korun přitom mohou žádat všechny školy či školská zařízení v České republice. Své žádosti o podporu projektů bezpečných cest mohou školy zasílat do 5. března. Generálním partnerem programu je již čtvrtým rokem finanční skupina AXA, záštitu poskytuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Zvýšit bezpečnost dětí při jejich cestách do škol a přispět ke zlepšení životního prostředí českých obcí a měst si klade za cíl grantový program Na zelenou, jehož čtvrtý ročník dnes vyhlásila Nadace Partnerství.

Podpora udržitelné dopravy do škol

„Snažíme se dětem vrátit možnost dostat se každý den do školy zdravě, samostatně a hlavně bezpečně. Podporou udržitelné dopravy tak chceme přispět ke zmírňování negativních dopadů přebujelého automobilismu,“ popisuje zaměření programu Radek Patrný z Nadace Partnerství.

Na úspěšné žadatele čeká vedle finanční podpory také síť vyškolených konzultantů, kteří je celým projektem provedou. Značná část grantu je určena na zpracování odborné dopravní studie, která pak slouží městům a obcím jako první stupeň projektové dokumentace při uskutečňování stavebních úprav.
„Ze získané podpory školy budují přístřešky na kola, organizují soutěže s dopravní tematikou, tvoří školní plány mobility a podobně,“ upřesnil Radek Patrný a dodal, že více informací žadatelé naleznou na adrese www.nadacepartnerstvi.cz/nazelenou.

Klíčovou roli hrají v projektech samotné děti, které zakreslují do připravených mapek svou obvyklou cestu do školy a vyznačují místa, kde se necítí bezpečně. Každá škola pak vytvoří souhrnnou školní mapu. Na jejím základě vznikne odborná studie, obsahující návrhy opatření, jak zvýšit dopravní bezpečnost v okolí škol.

Cílem jednotlivých projektů je, aby také zastupitelstva obcí uvolnila na konkrétní řešení prostředky ze svých rozpočtů.

Inspiraci našli v zahraničí

Dopravní program Nadace Partnerství byl založen jako reakce na současný stav automobilové dopravy v české republice, který se ukazuje být z dlouhodobého hlediska neudržitelný. V rámci svých aktivit se zabývá podporou ekologicky šetrných způsobů dopravy (veřejná osobní doprava, cyklistika, chůze), zklidňováním dopravy ve městech a obcích a bezpečnými cestami do škol.

Grantový a asistenční program Na Zelenou byl inspirován příklady z Velké Británie a čerpá ze zkušeností, které získalo občanské sdružení Pražské matky na základních školách v Praze. Cílem je chránit děti před dopravními nehodami, učit je být vnímavými ke svému okolí a věcem veřejným a podporovat udržitelné způsoby dopravy do škol.