V doprovodu předsedy Výboru pro životní prostředí poslanecké sněmovny Robina Böhnische si skupina gruzínských poslanců prohlédla zrekonstruovaný vzdělávací areál DOTEK (Dům Obnovy Tradic, Ekologie a Kultury), který je zároveň hlavním sídlem nevládní ekologické organizace SEVER (Středisko Ekologické Výchovy a Etiky Rýchory).

„Hlavním tématem byla úspěšná spolupráce Správy KRNAP jako státní organizace a SEVERu, zástupce neziskového sektoru. Na řadě příkladů doložil Michal Skalka, vedoucí pracoviště ekologické výchovy Správy KRNAP, že pokud si takovéto subjekty vzájemně nekonkurují, ale naopak hledají možnosti spolupráce, profitují z toho všichni," informovala o setkání Anna Čtvrtníková.

Správa KRNAP se proto snaží návštěvníky vzdělávat o ochraně přírody v rámci národního parku, SEVER se zaměřuje na globální a rozvojová témata a na příkladu regionu východních Krkonoš vzdělává žáky i veřejnost v příbuzných, vzájemně se nepřekrývajících tématech. „Jsme rádi, že můžeme našim hostům z Gruzie ukázat, jak spolu můžou spolupracovat státní organizace a nevládka. Třeba velký projekt zaměřen na ekologickou výchovu Comenius viridis spojuje Správu KRNAP, polské kolegy z Karkonoskego Parku Narodoweho a právě z maršovského SEVERu," řekl Skalka.

Gruzínská návštěva pak před návratem do Prahy stihla ještě prohlídku projektu Life Concortica ve Sklenářovicích.

(njt)