V srpnu získala nového ředitele, jehož hlavními cíli bylo zlepšit vnitřní komunikaci školy a celkové vnímání školy. „Základem dobré školy je fungující kolektiv zaměstnanců. Jeho nálada se přenáší také na děti a veřejnost," uvedl ředitel školy Martin Vlášek.

Rodinné prostředí a individuální přístup

Škola si zakládá na rodinném prostředí a kvalitní výuce založené na individuálním přístupu k žákům. „Oproti velkým školám mají učitelé na žáky více času jak při výuce, tak při konzultacích či doučování. To je obrovská výhoda, kterou si žáci ani rodiče mnohdy neuvědomují," řekl Martin Vlášek.

Právě kvalita výuky stojí za úspěchy, kterých dosáhli žáci v předmětových soutěžích. Škola měla totiž hned dva zástupce v republikových soutěžích. V Zeměpisné olympiádě obsadil maturující Jan Papoušek 16. místo a Lukáš Jiřička z kvinty vybojoval mezi republikovou elitou v Olympiádě z českého jazyka 11. místo. Kromě těchto výjimečných úspěchů se žákům podařilo prosadit v ostatních předmětových a sportovních soutěžích okresního i krajského významu.

„Byl to výjimečný rok. Nikdy jsme tolik úspěšných zástupců neměli. Jsme na žáky pyšní a děkujeme jim za vynikající propagaci školy," vysekl ředitel žákům poklonu. Dobrá atmosféra školy a úspěchy žáků udělaly z opomíjené školy vzdělávací instituci, o které se v současné době hodně mluví. K tomu také napomohlo několik nových i tradičních akcí.

Na začátku roku byli do rolí středoškoláků pasování studenti prvních ročníků, premiéru si odbyla vánoční besídka s pěveckým vystoupením učitelů, biologii propagoval stále oblíbenější Den Země, sport tradiční mezitřídní soutěže a kompletní nabídka výcvikových kurzů a o kulturu se postaraly dva krásné maturitní plesy a oblíbený Majáles.

Barevný interiér
a vybavené třídy

Studenti odborné školy získali znalosti a dovednosti při odborných exkurzích, besedách a praxích v nových moderních zařízeních. Škola se také výrazně proměnila v barevném provedení interiéru a vybavenosti tříd.

Bohužel se o Gymnáziu v Hostinném také hodně mluvilo při krajské optimalizaci škol. „Kauza slučování nám hodně ublížila, ale už je to za námi a my jedeme dál. Příští rok pro nás bude velice důležitý," uzavřel Martin Vlášek nepříjemné období s myšlenkou na další školní rok.

(njt)