„Kraj původně uvažoval kvůli malému zájmu o studium na této škole o jejím sloučení s gymnáziem v Trutnově. Krajští radní se ale dnes rozhodli vyhovět žádosti Úpice, tuto příspěvkovou organizaci od příštího roku zrušit a její majetek na město, jako na nového zřizovatele, bezúplatně převést,“ uvedl tiskový mluvčí Imrich Dioszegi. O záměru bude ještě na březnovém jednání jednat krajské zastupitelstvo.

„Královéhradecký kraj má zájem na zajištění kontinuity vzdělávání v daném regionu, nechce ale provozovat školu, která má již několik let jen velmi málo studentů. Provoz je jednak neekonomický, jednak toto gymnázium neplní funkci výběrové školy. Kraj musel začít úpické gymnázium kvůli malému počtu žáků dofinancovávat, a ochuzovat tak o tyto peníze jiné školy, které nemají problém naplnit své třídy. Kraj nyní převodem gymnázia v Úpici ušetří ročně zhruba dva miliony korun, které bude moci poskytnout na zvýšení kvality vzdělávání jiným školám,“ uvedl krajský radní pro oblast školství Jiří Nosek.

Starostka Úpice Iljana Beránková rozhodnutí krajské rady vítá. „Doufám, že bude vyhověno v plném rozsahu naší žádosti, kterou jsme na kraj předali už v loňském roce. Že se totiž město stane zřizovatelem obou studijních oborů. Tedy gymnázia a střední odborné školy. Pokud zastupitelstvo záměr schválí, začneme podnikat důležité kroky, které s převodem souvisejí,“ řekla Deníku. Cílem radnice je udržet tu střední školství. Gymnázium podle mínění zdejších zastupitelů patří mezi instituce, díky nimž podhorské městečko žije. „Tím, že školu zachráníme a vezmeme ji pod svá křídla, zajistíme mladým lidem, aby zde mohli studovat a budeme je tak motivovat, aby z Úpice nikam neutíkali,“ dodala starostka. Nutno dodat, že ročně přijde provoz gymnázia asi na dva miliony korun.

„Královéhradecký kraj se musí zabývat optimalizací sítě školských zařízení vzhledem k dlouhodobému demografickému vývoji. V současné době v regionu první ročníky středních škol nabízejí 12 tisíc míst. Vloni však opouštělo poslední ročníky základních škol šest tisíc dětí a letos to nebude ani pět tisíc žáků,“ dodal mluvčí kraje Dioszegi.

V tiskové zprávě je dále uvedeno, že podle výzkumů Ústavu pro informace pro vzdělávání bude do roku 2015 středoškoláků v kraji stále ubývat a jejich počet v prvních ročnících překročí počet pěti tisíc nejdříve za osm let.

„Královéhradecký kraj jako zřizovatel většiny středních škol musí postupovat co nejhospodárněji a situaci ve školách, které mají nedostatek žáků, řešit. Díky tomu ušetří v oblasti školství finance, které bude moci investovat do rozvoje jiných perspektivních školských zařízení,“ dodal Imrich Dioszegi.