Žaloba viní opatrovníka, že od května loňského roku do 31. března letošního roku pokrátil příspěvek na péči o 10 tisíc 296 korun. Po soudu hajnický ústav jako žalobce žádá vynesení platebního příkazu na zmíněnou částku.

Při líčení opatrovník Jaroslav Nový sdělil, že nehodlá ústavu dávat celý příspěvek na péči, který dostává jeho syn od státu ve výši 4 tisíce korun.

„Odečítáme si každý měsíc s manželkou alikvótní částky za dny, na které si bereme syna domů, a tudíž o něj pečujeme sami,“ vysvětlil. Zároveň však přiznal, že podepsal s ústavem dodatek ke smlouvě, ve které je zakotveno, že příspěvek bude do ústavu zasílán celý. „Neseznámil jsem se plně se zákonem. Až později jsem zjistil, že ústav celou částku nárokuje protizákonně. Ústav navíc nedodržuje stanovené standardy kvality sociální péče, které jako zřizovatel ústavu vydal Královéhradecký kraj,“ vysvětlil Jaroslav Nový.

Špinavé povlečení a zatěžování klientů

Zároveň před soudem vznesl řadu obvinění proti kvalitě poskytované péče v Hajnici.

„Syn například cvičí sám bez dozoru rehabilitačního pracovníka. Při výuce dvě hodiny musí číst a počítat, zatímco učitel kouří, čte si noviny a pije kávu. Není vyhověno synovým individuálním přáním. Pacienti jsou v ústavu zatěžováni pracemi. Například syn musel zalévat zahradu, i když má potíže s udržováním rovnováhy při chůzi. Musel žehlit prádlo a spálil se. Mám výhrady i k čistotě postele a podobně. Ústav funguje jako pionýrský tábor bez koncepce. Musíme si syna brát domů častěji, bojíme se, aby nezůstal nepohyblivý,“ uvedl opatrovník.

Se vším písemně souhlasil…

Právní zástupkyně ústavu však nařčení odmítla: „Proti tak subjektivnímu pohledu se rezolutně ohrazujeme.“

Jak dále právní zástupkyně uvedla, v žádném případě se neprokázalo, že by byla ze strany hajnického ústavu porušována podepsaná smlouva mezi oběma stranami. „Opatrovník mohl tuto smlouvu vypovědět, což neučinil. Navíc se v ústavu pravidelně provádějí kontroly a žádné nedostatky nebyly shledány,“ řekla.

Žalovaný Jaroslav Nový dále soudu sdělil, že své stížnosti na kvalitu péče bezvýsledně projednával u zřizovatele, na Krajském úřadu v Hradci Králové.

Ignorance krajského úřadu


„Dočkal jsem se jen urážlivého dopisu od ředitelky ústavu a kraj na mé stížnosti nereflektoval. Své výhrady a nespokojenost jsem vyslovil i v interním dotazníku ústavu. Psal jsem na inspekci ministerstva práce a sociálních věcí, do parlamentu, na nejvyšší kontrolní úřad, na radu zdravotně postižených, oslovil jsem i ministra Nečase. Nikde jsem nebyl vyslyšen. Jen ombudsman mi poradil, abych si pro syna našel jiné zařízení. A to nepovažuji za dostatečnou odpověď,“ postěžoval si Nový.

Soudce Radek Kopsa na základě závažných tvrzení o nedodržování předepsaných standard kvality sociální péče líčení přerušil. „Nemůžeme tato obvinění pominout,“ řekl a dodal, že ústav sociální péče bude muset doložit, které orgány a s jakým výsledkem prováděly během loňského a letošního roku v hajnickém zařízení kontroly. Líčení bylo poté odročeno na úterý 14. října.