Dokazuje to například nedělní úspěšný pokus o rekord na trase ze Zlatého návrší k prameni Labe. Tu absolvovalo 48 handicapovaných pod taktovkou občanského sdružení Sportem proti bariérám – Český ráj. Účastníci této akce však nebyli sami, kdo se o víkendu vydal na cestu k prameni Labe. Podobný výlet si se zástupci Správy KRNAP a v doprovodu manželů Ročkových udělali i členové Klubu vozíčkářů z Trutnova. Tato cesta se měla, stejně jako další připravované výlety, stát pro ochranáře, testovací ukázkou, jak postupovat při naplňování projektu Krkonoše bez bariér. Jeho financování mají zajistit finanční prostředky získané prostřednictvím Euroregionu Glacensis.

„Zhruba desetina návštěvníků Krkonoš vyžaduje snadno přístupné cesty. Nejsou to jen lidé s poruchami pohybového aparátu, ale i důchodci nebo děti do čtyř let. V rámci projektu jim chceme poskytnout dostatek informací o těchto terénech a případně poskytnout i vhodné vybavení na odpočinkových místech,“ vysvětlil odborný pracovník Správy KRNAP Radek Drahný.

Ochranáři chtějí v národním parku vytipovat a zmapovat geograficky a provozně vhodné cesty pro handicapované a popsat je podle povrchu a sklonu, náročnosti a možných překážek. Postupně vhodné trasy zveřejnit a také v terénu osadit značením.

Projekt se realizuje pod mottem Můj handicap není překážkou. Do budoucna se počítá s tím, že na vytipovaných cestách budou odstraněny technické překážky, které omezují dostupnost pro cílovou skupinu. Informační centra a muzea by měla mít bezbariérové přístupy. Při opravách cest chtějí ochranáři přihlížet k potřebám vozíčkářů, stejně tak při osazování odpočinkových míst vhodnými lavičkami. „Nedělní cesta s trutnovskými vozíčkáři určitě nebyla poslední. Chystáme další výlety, abychom zmapovali potřeby handicapovaných a které trasy přicházejí v úvahu,“ dodal Radek Drahný.