První z nich se konal tuto sobotu. Na 150 zaměstnanců z oddělení informačních technologií uklízelo les od klestí a případných odpadků. „Nechávat les v tomto stavu není ideální z hlediska životního prostředí, navíc nepůsobí opticky hezky a může odradit turisty od další návštěvy,“ přiblížila mluvčí harrachovské radnice Hana Veselá.

Zaměstnanci automobilky si úklid užili. „Je tady krásná příroda, kterou má smysl chránit před odpadky. Navíc bylo krásně,“ popsal 32letý Petr. Jeho kolegyně Naďa žasla nad tím, co lidé v lese všechno pohodí: „Kapesníky, obaly od sušenek a bonbonů. Ale i respirátory a roušky.“

Množství odpadu zůstávajícího v Krkonošském národním parku po turistech představuje velký problém. „Plastové či kovové obaly od potravin, ústenky, respirátory a papírové kapesníčky jsou nejčastější odpadky, které zůstávají v přírodě Krkonošského národního parku po turistech. Při vědomí skutečnosti, že Krkonoše ve vztahu k rozloze jsou jedním z nejnavštěvovanějších národních parků na světě, jsou pohozené či zanechané odpadky celkově velkým problémem,“ poznamenal ředitel Správy KRNAP Robin Böhnisch.

Harrachov spolupracuje s českou automobilkou také na dalších projektech. V letošním roce to bylo Mistrovství ČR horských kol. Škoda Auto také poskytla městu zázemí pro další sportovní aktivity pod skokanskými můstky. „Spolupráce je v počátcích. Doufáme ale v další prohloubení, účast města na Škoda grantech a rádi bychom také přivítali více sportovních a kulturních akcí pod patronátem automobilky,“ přiblížil Tomáš Vašíček ze Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu v Harrachově.

„Prohloubení činnosti a propojení s firmou Škoda Auto nás velice těší. Kromě pomoci přírodě a zvelebení okolí města je to pro nás také příležitost se vzájemně poznat a potkat v neformální atmosféře,“ doplnil starosta města Jaroslav Čech.

KRNAP pokračuje v seriálu úklidů lesů i v dalším týdnu. V sobotu 9. října proběhne akce pro veřejnost pod názvem Čisté Krkonoše. Tato akce se ale koná primárně ve Vrchlabí. „Půjde spíše o vycházku spojenou s očistou turistických tras,“ pozval za KRNAP Jiří Cupák.

Společnost Škoda Auto se aktivně zapojuje do podobných úklidů přírody. V rámci celorepublikové akce Ukliďme Česko pořádá úklid odpadků v okolí svých výrobních závodů v Mladé Boleslavi, Kvasinách a Vrchlabí. Tradiční akci podporuje česká automobilka jako partner od roku 2015. Letos v září škodováci vyrazili do přírody a sesbírali přes 700 kilogramů odpadu.

„Automobilka podporuje své četné ekologické aktivity v rámci strategie GreenFuture, kterou tvoří tři hlavní pilíře. GreenProduct se zabývá vývojem co možná nejekologičtějších vozidel, a to jak z hlediska spotřeby paliva, tak použitých materiálů a možností jejich recyklace. Prostřednictvím GreenRetail podporuje značka ekologické hospodaření provozoven prodejců a servisů, GreenFactory zahrnuje všechny činnosti ve prospěch výroby šetrné k přírodním zdrojům,“ doplnil mluvčí Škoda Auto Pavel Jína.