Jako první se do něj zapojilo požární družstvo, složené přímo z pracovníků Luční boudy. Během dvouhodinové akce hasiči otestovali, jak si poradit v těžko dostupném krkonošském terénu s požárem. Další tréninkový zásah plánují na zimní období.