Peníze do Semil i jiných měst poputují z Ministerstva vnitra ČR. Mezi jednotky, které se podílely na řešení červnových povodní, bude rozděleno celkem 10,5 milionu korun. Podkladem pro rozdělení peněz je nejen kategorie jednotky, ale také skutečné výdaje při zásazích.

„V době červnových povodní jeli ze Semil do Prahy – Bubenče Avií dobrovolně pomáhat čtyři členové jednotky sboru dobrovolných hasičů, vybavení plovoucím a kalovým čerpadlem a motorovou pilou. Poskytnuté finanční prostředky jsou určeny na úhradu nákladů spojených s činností při provádění povodňových prací a na vybavení jednotek pro zabezpečení akceschopnosti," vysvětlila dotaci mluvčí města Semily Renata Coufalová.

Jak potvrdila Iveta Medková z krizového řízení hasičů, v Semilech bude za peníze pořízená různá technika. „Hasiči získají nový tablet, který usnadní výjezd jednotky, a to včetně navigace, až na místo zásahu. Bude sem zakoupena napájecí stanice s udržováním autobaterie, dále svítilny, pracovní stejnokroje, holínky, rukavice pro technický zásah a průmyslový vysavač," upřesnila Renata Coufalová. S činností dobrovolné jednotky je spokojen i semilský starosta Jan Farský. „Z hlediska města patří členům jednotky veliké poděkování za pomoc při povodních na jaře 2013. Věnovali skutečně mnoho úsilí a profesionální pomoc postižené oblasti," ocenil hasiče Jan Farský.