Po letech odkladů se město dočká nového areálu integrovaného záchranného systému. Ten vznikne přestavbou objektu cizinecké policie na Valteřické ulici.

„Pro město je dobře, že má požární jednotku JPO1, ale hasičárna už dlouho neodpovídá současným nárokům. Královéhradecký kraj, hasiči i město usilují o vybudování nové," hovořil o problému starosta Jan Sobotka například při oslavách čtyřiceti let existence zdejší stanice. „Současná stanice je skutečně v dezolátním stavu a je energeticky náročná. Navíc se z objektu v úzké uličce s naší technikou velmi obtížně vyjíždí," byl si vědom i ředitel královéhradeckých hasičů František Mencl.

Neutěšená situace by už neměla trvat dlouho. „V nově budovaném objektu najde zázemí nejen zbrojnice, ale součástí areálu bude i nové stanoviště zdravotnické záchranné služby, která dosud sídlí v pronajatých prostorách nemocnice," říká starosta Jan Sobotka.

Původně měla nová budova integrovaného záchranného systému vzniknout v rámci výstavby průmyslové zóny, ovšem vládní škrty dotací zmařily původní plány.

„Investice do nového objektu přijde na více než 50 milionů korun a podílí se na ní stát i kraj. Město vyšlo vstříc bezúplatným převodem pozemků nutných pro rozšíření areálu, zejména přístavbu garáží. Zajímavostí je, že všechny budovy budou vytápět tepelná čerpadla. Objekt má být dokončen v září příštího roku. Výrazně se tak zlepší podmínky k fungování celého integrovaného záchranného systému pro obyvatele Vrchlabí a spádového území," dodává Jan Sobotka.

PŘESTAVBOU BÝVALÉHO objektu cizinecké policie vznikne ve Vrchlabí odpovídající zázemí pro složky integrovaného záchranného systému.