Na Trutnovsku se zapojili do preventivního projektu Hasík. „Výuka je rozdělena podle ročníků do tematických bloků a hasiči formou her a praktických ukázek učí děti např. používání telefonní linky tísňového volání, jak správně nahlásit požár na čísla 150 a 112 nebo se děti seznamují s výstrojí a výzbrojí hasičů," informovala tisková mluvčí Martina Žahourková. Letos se zaměřili na 2. a 6. třídu základních škol ve Vrchlabí a Trutnově, kde proběhly celkem čtyři besedy, kterých se zúčastnilo téměř 70 žáků.

Hasiči také navštívili děti v dětském domově v Horním Maršově, do projektového Dne s hasiči se zapojili v základní škole v Radvanicích.

Stranou hasiči nenechávají ani často opomíjenou skupinu, seniory. „Uspořádali sérii besed v Domovech důchodců v Tmavém Dole a Dvoře Králové a v Domech s pečovatelskou službou v Úpici a Dvoře Králové. Vzhledem k několika tragickým a nešťastným událostem v těchto zařízeních se hasiči zaměřili na hlavní zásady, jak se zachovat a co dělat v případě požáru. O besedy byl velký zájem a zúčastnilo se jich na 220 seniorů," doplnila Martina Žahourková.