Sbor dobrovolných hasičů v Bítouchově obdržel pamětní plaketu Ministerstva obrany za péči o válečné hroby.

Hasiči ji dostali za významný podíl Bítouchovského sboru na opravě válečného hrobu – pomníku, který je věnován památce 44 občanů Bítouchova. Ti padli na různých frontách 1. světové války. Přítomným poděkoval zástupce Ministerstva obrany Imrich Vetrák jménem potomků padlých, jimž je opravený Bítouchovský pomník věnován.
„V Bítouchově se stejně jako v mnoha dalších obcích po celé zemi nachází pomník, který má s těmi ostatními jednu významnou společnou vlastnost. Všechny tyto objekty jsou jakýmsi zastavením v čase. Připomínají nám vojáky nebo civilisty, kteří v boji za svou zemi položili život. Připomínají nám historické události, které utvářely náš současný život," řekl mimo jiné Imrich Vetrák.

Pro většinu obcí je podle něj péče o tyto objekty běžnou součástí péče o celou obec. Dokonce se dá pozorovat přímá úměra mezi stavem válečného hrobu a celkovým vzhledem obce.

„Do péče o válečné hroby, se naprosto dobrovolně a zcela nezištně zapojují i jednotliví občané nebo spolky. Pro některé z nich jde o celoživotní poslání," doplnil Imrich Vetrák.Udržování válečných hrobů a pietních míst v dobrém stavu je však pouze jednou stranou mince. Neméně důležité a pro budoucnost možná i důležitější je udržovat v dobrém stavu také lidskou paměť.V tomto roce si připomínáme 100 let od vypuknutí Velké války. „Pro samotné vojáky nebo i civilisty, kteří pro vlast položili život, mnoho udělat nemůžeme. Jejich životní pouť již skončila. O to významnější je , co všichni udělat můžeme. A to je – nezapomenout. Každý můžeme pomoci uchovat jejich památku a nezapomenout obětí. A to je i jedním z cílů péče o válečné hroby," uzavřel Imrich Vetrák. V předchozích letech plaketu obdržely Kunratice u Frýdlantu za obnovu Památníku šarvátek v Tongrundu, dále obec Radimovice, Tatobity a Chuchelna.

(jl)