„V současné době je ve výjezdu třiadvacet členů. Vloni jsme vyjížděli k 98 zásahům. Předpokladem dobře zvládnutých výjezdů je pravidelná odborná příprava členů, školení a výcvik. K nejnáročnějším zásahům patří zásahy v Krkonoších, před několika lety jsme prováděli hasební práce při sedmnácti stupních mrazu, na Petrově boudě před osmi lety trval zásah tři dny. A samozřejmě náročnou prověrkou hasičů byly všechny povodně, které se prohnaly naším městem,“ připomněl velitel jednotky Petr Šmíd ml.

Hasiči maximální péči věnují údržbě a akceschopnosti hasičské techniky. Dbají na to, aby technika byla vždy schopná výjezdu. Mají dvě cisterny CAS 16 – M2Z MAN a CAS 24 – M2R RTHP, dopravní automobily, technický automobil a člun. „ Pro případ, že se musíme dostat na nepřístupné místo k poskytnutí první pomoci a zásahu, máme k dispozici čtyřkolku. Využíváme jí rovněž s použitím pásů a stopovače pro úpravu běžeckých tratí v okolí města. Nebo s pomocí pluhu na čtyřkolce upravujeme kluziště ve městě,“ sdělil velitel.

Hasičská zbrojnice byla postavena před 34 roky v akci Z.  Po velké povodni v roce 2013 byla devastující povodní vyplavena a poškozena. Následovala náročná rekonstrukce, na které hasiči výrazně pomohli otloukáním omítek, zbudováním rozvodů vody v objektu, malováním a dalšími náročnými pracemi.

Nemalé aktivity vykazují hasiči v oblasti preventivně výchovného programu Hasík, což je výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva. Zaměřují se zejména na žáky základních škol, pořádají pro mateřské školy dětský den, zajišťují exkurze na požární stanici.

Vychovávají svoje nástupce. Hlavní vedoucí mladých hasičů je Monika Šmídová, trenérem Petr Šmíd ml., velitel jednotky. „Na pohárových soutěžích se většinou umisťujeme do třetího místa. Velkou radost nám udělala v kategorii středních dorostenek v roce 2018 Monika Šmídová ml. Na mistrovství republiky v požárním sportu ve výstupu na cvičnou věž se umístila šestá a stejného umístění dosáhla v Českém poháru v běhu na sto metrů s překážkami. Mladí hasiči jsou naše velká chlouba,“ upřesnila Monika Šmídová.

Hasiči vykonávají požární dozor při velkých akcích města, např. tradiční lidové pouti Prociunkule v Hostinném. Pro návštěvníky stavějí party stany, podia včetně zastřešení. „Město se na nás může kdykoliv obrátit o pomoc, myjeme komunikace, čistíme podloubí v historické části, čistíme kanalizaci, zaléváme veřejnou zeleň.  

„Spolupráce s městem je na velmi dobré úrovni. Myslím, že také naše vybavení mluví za vše. Na příští rok je v plánu pořízení nového cisternového vozidla. Samozřejmě za přispění dotací a mělo by se začít s výstavbou hasičského areálu s cvičnou věží, dodal Petr Šmíd. 

·         Sbor má 75 členů a 21 mladých hasičů

·         Při oslavách založení sboru před pěti lety dostali nové vozidlo a hasičský prapor, kterým bylo požehnáno farářem

·         Každoročně pořádají hasičskou soutěž O štít města Hostinné pro ženy, muže i mladé hasiče

Věra Nutilová