Datum otevření bylo vybráno i s ohledem na pořádaný Svět květin, kdy proudí do lokality stovky lidí. Nové zázemí pro hasiče přišlo na 33 milionů korun, přičemž náklady z devadesáti procent pokrývá dotace z EU a Ministerstva pro místní rozvoj.

Kořeny historie Sboru dobrovolných hasičů v Trutnově - Horním Starém Městě sahají až do roku 1886. V současné době je ve sboru registrováno 31 členů, z toho 7 žen a 24 mužů. Samotnou jednotku SDH města Trutnova tvoří 16 mužů.